Dnia 18.12.2011r wchodzą w życie nowe przepisy. Podstawowym celem wprowadzenia nowej Ustawy o Kredycie Konsumenckim jest  dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy UE w sprawie umów o kredyt konsumencki, oraz  podniesienie poziomu ochrony konsumentów.

Data dodania: 2011-12-12

Wyświetleń: 3648

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W stosunku do kredytów udzielonych przed 18.12.2011r. stosuje się przepisy obowiązujące w momencie ich zawierania, tj. zapisy Ustawy o kredycie konsumenckim z 20.07.2001r, które zastąpiły Ustawę o kredycie konsumenckim z dnia 20.07.2001r.

Co wprowadza nowa Ustawa?

nowe definicje pojęć:
- pośrednika kredytowego,
- całkowitej kwoty kredytu,
- całkowitej kwoty do zapłaty.

obowiązki informacyjne:

- Formularz informacyjny, który ma pozwolić uzyskać  konsumentom dostęp do pełnej informacji o wszelkich kosztach ponoszonych w przypadku zawarcia umowy, oraz zapewnić możliwość porównania ofert różnych instytucji finansowych (zawiera wszystkie podstawowe informacje o kredycie, takie jak: koszty kredytu, całkowita kwota do spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowiązkowe ubezpieczenia, finansowe skutki nieterminowej spłaty itp.).

- Projekt Umowy wręczany klientowi na jego prośbę zawierać będzie dane Kredytobiorcy/ów, oraz informacje o warunkach na jakich kredyt mógłby zostać mu/im udzielony.

- Obowiązek poinformowania konsumenta, czy pośrednik kredytowy otrzymuje wynagrodzenie od kredytodawcy.

- Obowiązek poinformowania kredytobiorcy/ów o opłatach jakie pośrednik pobiera w swoim imieniu (wliczają się one do RRSO).

Prawa kredytobiorcy:

- Prawo do bezpłatnej informacji o wynikach sprawdzenia, oraz wskazania bazy danych z której korzystał Kredytodawca w przypadku uzyskania decyzji odmownej.

- Prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu konsumenckiego. W takiej sytuacji całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Kredytobiorca nie musi informować kredytodawcy o wcześniejszej spłacie.

- Prawo otrzymania formularza niespersonalizowanego, projektu umowy.

- Prawo do odstąpienia od zawartej umowy w okresie 14 dni (wcześniej okres ten wynosił 10 dni).

Zlikwidowano pięcio procentowy limit opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu. Może to oznaczać powrót do marketingowych praktyk z przeszłości kiedy ciężar kosztów przenoszony był z oprocentowania na opłaty i prowizje. Zapewne powrócą reklamy w których dużą czcionką eksponowane będą zachęcające stawki „oprocentowanie 4,99%”, a dopiero podczas studiowania formularza informacyjnego dowiemy się, że należy zapłacić dziesięcioprocentową prowizję od udzielonego kredytu.

Kredytolog.pl

Licencja: Creative Commons
0 Ocena