Artykuł poświęcony tematyce, która dotyka bardzo dużą liczbę ludzi na świecie. Omawiony został problem łupieżu oraz sposób rozwiązania. Wszystkie osoby borykające się z tym problemem zapraszam.

Data dodania: 2011-10-07

Wyświetleń: 1622

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Łupież jest jednym z najbardziej doskwierających problemów człowieka z włosami. Należy używać odpowiednie preparaty do pielęgnacji włosów aby zapobiec temu problemowi.

Komórki skóry głowy ciągle się odnawiają.

     Wędrują na powierzch­nię i tam zostają na­stępnie odrzucone. To dzieje się codziennie i całkowicie niezauważalnie. Jako łupież ujawniają się te obumarłe ko­mórki skóry dopiero wtedy, gdy wiele z nich się pozlepia. Jeden, jedyny biały łupieżyk składa się w rzeczywistości z 500 do 1000 zrogowaciałych komórek. Takie łuszczenie na­stępuje z winy mocnego zrogowacenia skóry głowy, które­go przyczyna do dziś nie jest dokładnie znana. Ponieważ tworzenie się łupieżu idzie w parze ze wzmożonym łojotokiem, eksperci przypuszcza­ją, że przy rozkładzie tłuszczu przez bakterie powstają substancje, które wywołują nad­mierne rogowacenie. Czasem łupież występuje również wtedy, gdy skóra głowy jest bar­dzo sucha i podrażniona z po­wodu użycia kiepskiego szam­ponu, leczenia zbyt ostrymi środkami chemicznymi czy nawet - nadmiernie gorącego suszenia. Taki suchy łupież znika z reguły sam, gdy tylko podrażnienie skóry głowy ustaje.

 

Jak pozbyć się łupieżu

Nawet bardziej uporczywy tłusty łupież nie stanowi dzi­siaj większego problemu. No­woczesne specyfiki w dosyć krótkim czasie mogą skórę głowy doprowadzić do stanu normalnego. Najczęściej sto­sowaną substancją jest oktopi-roks. Rozpuszcza on istniejący łupież i hamuje zarazem nad­mierne zrogowacenie. W szamponach specjalnych za­wartość środków przeciw łu­pieżowi jest niewielka, lecz na ogół wystarczająca. W bar­dziej uporczywych przypad­kach poleca się zastosowanie odżywek specjalnych. Prawie zawsze nanosi się je na skórę głowy przed myciem. W tym celu rozdziela się włosy, roz­prowadza odżywkę na skó­rze głowy i pozwala czas jakiś działać. W ciężkich przypad­kach pomagają rozwiązać pro­blem odżywki uspokajające i uelastyczniające skórę gło­wy.

W razie potrzeby leczenie powtórzyć

W ciągu trzech tygodni można pozbyć się łupieżu. Niestety jednak - nie na zawsze. Skłon­ność pozostaje, ponieważ le­czenie zwalcza tylko sympto­my. Łupież może znów się po­jawić. Wtedy czas na ponowne leczenie i należy je niezwłocz­nie podjąć. Bakterie i grzyby roztoczowe znajdują na łusz­czącej się skórze głowy ideal­ne podłoże. Możliwe następ­stwo: zakłócenie porostu wło­sów aż do ich wypadania. Bar­dzo ważne: jest mycie włosów często, grzebienie i szczotki utrzymy­wać w wielkiej czystości.

 

Kiedy łupież staje się sprawą dla lekarza

Prawdziwą chorobą skóry jest łuszczyca. Symptomy: cał­kiem normalny łupież. Ale ist­nieją różnice.

  ■  Przy łuszczycy łupież nie ustępuje mimo uporczywych zabiegów kosmetycznych lub też poprawa jest tylko nie­znaczna.

  ■  Skóra wzdłuż nasady wło­sów jest nie tylko łuskowata, lecz także zaróżowiona. W tym wypadku należy udać się do dermatologa.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena