Każde okno, niezależnie o położenia, wymaga raz na jakiś czas umycia. W przypadku budynków przemysłowych oraz biurowców do pracy tej zatrudnia się fachowców, którzy wykonują prace alpinistyczne lub z podnośnika koszowego. Osoby wykonujące tę pracę muszą mieć odpowiednie certyfikaty oraz uprawnienia.

Data dodania: 2011-09-29

Wyświetleń: 4717

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przed wykonaniem zlecenia fachowcy przeprowadzają wizję lokalną oraz wywiad, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o konkretnym budynku, dobrać odpowiednie metody pracy i dobrze się do niej przygotować.

Kiedy zaliczamy mycie okien do prac wysokościowych?

Często pojawia się pytanie, czy mycie okien zawsze zalicza się do kategorii prac na wysokościach. Odpowiedź znajdziemy w definicji pracy na wysokościach oraz w warunkach, w jakich ta praca jest wykonywana.

Pracę na wysokości definiuje się jako pracę wykonywaną na powierzchni, która znajduje się na wysokości co najmniej 1 metra nad podłogą lub ziemią. Natomiast jeśli powierzchnia jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 metra ścianami lub innymi konstrukcjami, które chronią pracownika przed upadkiem z wysokości, praca tam wykonywana nie kwalifikuje się do kategorii prac wysokościowych, niezależnie od tego, na jakiej wysokości ta powierzchnia się znajduje.

Mycie okien a zasady bezpieczeństwa

Praca na wysokości zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych. Dlatego też, jeśli mycie okien wykonywane będzie, jako praca wysokościowa, powinna ona być w odpowiedni sposób zorganizowana. Nie może zmuszać pracownika do wychylania się poza urządzenie, na którym stoi ani za balustrady.

W przypadku takiej pracy, w której występują zadania szczególnie niebezpieczne, pracodawca ma obowiązek określić szczegółowe wymagania bhp podczas ich wykonywania oraz zapewnić odpowiednie zabezpieczenia, bezpośredni nadzór nad pracami, instruktaż pracowników, zawierający imienny podział pracy oraz dokładną kolejność wykonywania zadań.

Podczas mycia okien na wysokości pracodawca ma też obowiązek dopilnowania, aby do miejsc szczególnie niebezpiecznych dostęp miały tylko i wyłączni osoby upoważnione oraz odpowiednio poinstruowane i wykwalifikowane .

Środki zabezpieczające

Mycie okien na wysokości wymaga asekuracji osób wykonujących tę pracę przez innych pracowników, którzy nie wykonują jej bezpośrednio. Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochronne, dobrane indywidualnie do rodzaju wykonywanej przez nich pracy. Powinni być też odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z tych środków.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena