O depresji jako poważnym problemie mówi się od niedawna. O tym również, że jest to poważna choroba której nie można lekceważyć. Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie ze słabą społeczną świadomością. 

Data dodania: 2011-07-06

Wyświetleń: 1644

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Depresję wbrew pozorom łatwo dość rozpoznać ale należy pamiętać, że ma ona wymiar wielopostaciowy.

Przyczyny depresji:

To zaburzenia procesów biochemicznych, psychicznych i społecznych w rozwoju człowieka

1. biochemiczne – właściwe funkcjonowanie naszego mózgu zależne jest od substancji chemicznych zwanych mediatorami (serotonina, noradrenalina, dopomina) które związane są z naszym nastrojem. Mediatory „pracują” za pomocą neutronów w mózgu. Niedobór mediatorów może wpływać na pojawienie się depresji….

2. psychiczne – niskie poczucie własnej wartości, lęk, nierozładowana wewnętrzna złość, poczucie winy, skutki przemocy (seksualnej, psychicznej lub fizycznej);

3. społeczne – izolacja, samotność, kłopoty finansowe, przewlekła choroba, rozwód, śmierć najbliżej osoby, bezrobocie.

Objawy depresji:

Każdy z nas ma czasem psychiczny dołek, obniżony nastrój, niechęć do kontaktów z innymi ani ochoty na żadną aktywność. O ile trwa to zazwyczaj kilka godzin o tyle u osób chorujących na depresje stan taki trwa cały czas. 
Niemal codzienne osoby te odczuwają:

brak sensu życia; poczucie beznadziejności
są pesymistyczne, pełne smutku i winy,
brak wiary w siebie i w nadchodzącą przyszłość,
tracą zainteresowanie pracą i nauką;
> odczuwają chroniczne zmęczenie,
> mają kłopoty z prawidłowych odżywianiem się (spadek lub wzrost masy ciała)
> kłopoty z koncentracją i sprawnością myślenia, (również luki pamięciowe)
> zanik aktywności i zainteresowania seksem;
zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność)
> pojawiające się myśli samobójcze oraz próby odebrania sobie życia:

Należy jednak pamiętać, że każda osoba chorująca na depresję może wykazywać się inną „charakterystyką” tej choroby ze względu na objawy, czynniki oraz osobowość danej osoby…

Licencja: Creative Commons
0 Ocena