Depresja jest kojarzona przede wszystkim z głębokim i nasilającym się stanem przygnębienia, które utrzymuje się przez dłuższy czas. Jednak jej objawów jest znacznie więcej i mają one poważny wpływ na ogólną kondycję psychiczną jak i fizyczną człowieka.

Data dodania: 2014-01-25

Wyświetleń: 1933

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jest to poważna choroba, która może dotknąć każdego, w różnym wieku, dlatego zawsze wymaga specjalistycznego leczenia. Jak ją rozpoznać? Jak z nią walczyć? I co może być jej przyczyną?

Depresja jest terminem medycznym określającym zaburzenie psychiczne objawiające się poczuciem obniżonego nastroju. Istotne znaczenie ma tu jednak częstotliwość występowania takiego stanu, okres  przez jaki on się utrzymuje oraz radzenie sobie z sytuacją przygnębienia. Prawidłowe zdiagnozowanie choroby wymaga więc rozróżnienia stanu depresyjnego od wahań nastroju, które może odczuwać każdy człowiek. Zazwyczaj zdarzenia jednorazowe, z którymi radzi się samemu można uznać za gorszą kondycję psychiczną, z którą spotyka się większość ludzi. Jednak w sytuacji utrzymującego się smutku, który rzutuje na codzienne funkcjonowanie i zmniejsza aktywność, można już mówić o stanie chorobowym, czyli depresji. Trzeba jednak zauważyć, że zaburzenia depresyjne również mogą mieć charakter cykliczny.

Depresja może być epizodyczna lub przewlekła. W pierwszym przypadku trwa kilkanaście miesięcy i zwykle jest spowodowana jakimś zdarzeniem. Natomiast w drugim trwa znacznie dłużej i ma charakter nawracający. Depresja nie jest dolegliwością, lecz chorobą, która wymaga leczenia i stałego kontaktu z lekarzem psychiatrą. Należy zauważyć, że na tę chorobę częściej zapadają kobiety.  Wzrost jej występowania odnotowuje się wśród osób młodych, choć nadal w większości przypadków spotykana jest wśród ludzi w wieku średnim lub starszym.

Oprócz obniżonego nastroju, wśród objawów depresji mogą wystąpić problemy z pamięcią i koncentracją, zaburzenia snu, ciągłe zmęczenie i niechęć do pracy, brak apetytu, bóle głowy i innych części ciała, utrata zainteresowań, zamartwianie się i pragnienie odosobnienia, uczucie niepokoju, niechęć przed kolejnym dniem. W cięższych stanach może pojawić się niechęć do życia i myśli samobójcze. Depresja rzutuje nie tylko na kondycje psychiczną człowieka, ale też fizyczną. Powoduje obniżenie odporności, przez co osoba cierpiąca na depresję jest narażona na częstsze wstępowanie chorób wywoływanych wirusami, bakteriami czy grzybami. 

W przypadku podejrzenia wystąpienia depresji niezbędny jest wywiad lekarski przeprowadzony przez psychiatrę, który zdecyduje, czy zaobserwowane objawy są oznaką depresji. Zdiagnozowana choroba wymaga zwykle leczenia farmakologicznego i psychoterapii, co ma zapobiec pogorszeniu się stanu osoby chorej i pojawieniu się związanych z tym poważnych skutków. Leczenie depresji wymaga też czasu i regularnego kontaktu z lekarzem prowadzącym, który okresowo dokonuje analizy stanu psychicznego pacjenta. Terapia nie może być przerwana bez konsultacji z lekarzem.  Niezbędne jest też stosowanie tzw. leczenia podtrzymującego już po ustąpieniu objawów.

Przyczyny depresji mogą być bardzo różne i zazwyczaj za jej wystąpienie odpowiada szereg czynników. Bardzo silnym bodźcem powodującym zaburzenia nastroju, a tym samym możliwość wystąpienia depresji są stresujące doświadczenia życiowe, wśród których mogą się znaleźć: śmierć bliskiej osoby, przebyta ciężka choroba, trudna sytuacja życiowa, traumatyczne przeżycia. Depresję powodują również uzależnienia – nadużywanie alkoholu czy substancji odurzających, a także pewne rodzaje leków stosowanych przy chorobach przewlekłych. Może też mieć ona podłoże genetyczne, ponieważ prawdopodobieństwo jej wystąpienia jest większe u osób, w których rodzinie odnotowano przypadki zachorowania.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena