Organizmy zmodyfikowane genetycznie w skrócie GMO  i mikroorganizmy modyfikowane genetycznie można określić jako organizmy, w których materiał genetyczny (DNA) został zmieniony w taki sposób, w jakim nie występuje w warunkach naturalnych. Zamiennie używany jest również termin organizmy transgeniczne.

Data dodania: 2011-05-23

Wyświetleń: 1712

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

                     Zastosowanie  inżynierii genetycznej pozwala na wyselekcjonowanie pojedyńczych genów i przeniesienie ich za pomocą specjalnych technik z jednego organizmu do drugiego. Modyfikacje genetyczne dotyczą: mikroorganizmów , roślin, zwierząt i mogą zachodzić w obrębie tego samego gatunku, gatunków z tej samej rodziny, gatunków niespokrewnionych oraz z użyciem genów syntetycznych. Stopień pokrewieństwa między organizmem biorcy i dawcy może być bardzo wysoki  lub niski co może mieć wplyw na poziom akceptacji przez spoleczeństwo organizmów genetycznie zmodyfikowanych.                     Ingerencja w materiał genwetyczny ma na celu głównie wprowadzenie genu kodującego pożądana cechę lub unieczynnienie genu kodującego niepożądaną cechę.                      Wykorzystanie inzynierii genetycznej stwarza szerokie możliwości dla rozwoju gospodarczego: głównie rolnictwa, przemysłu spozywczego, farmaceutycznego -gwarantującego postęp w medycynie i weterynarii  w leczeniu chorób oraz nowych gałęzi przemysłu biotechnologicznego.                      W rolnictwie modyfikacje genetyczne mogą być zastosowane zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Celem zmian genetycznych organizmów roslinnych jest ulepszenie różnych właściwości roślin rolniczych takich jak wzrost odporności na mróz , suszę, zasolenie a także na szkodniki, choroby i herbicydy.  Rośliny o takich cechach mogą być uprawiane na nieurodzajnych glebach, a uprawa wiąże się z selektywnym stosowaniem środków ochrony roślin , co zmniejsza zanieczyszcznie środowiska i skażenie zywności pestycydami.   

 .

Licencja: Creative Commons
0 Ocena