Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach może nakazać sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Warto zapoznać się z wytycznymi, co taki raport powinien zawierać.

Data dodania: 2011-04-24

Wyświetleń: 3413

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ - ocena oddziaływania na środowisko) wykonywany jest w celu dostarczenia organowi wydającemu decyzję rzetelnych informacji, na podstawie których może on podjąć decyzję zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, a także wprowadzić dodatkowe wymagania. Organ analizuje, czy poziom oddziaływania środowiskowego jest akceptowalny i tym samym wydaje zgodę na realizację inwestycji. Raport powinien zawierać:

- szczegółową charakterystykę przedsięwzięcia;

- opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia;

- opis poszczególnych elementów środowiska, które mogą być objęte potencjalnym negatywnym oddziaływaniem (inwentaryzacja przyrodnicza);

- opis oddziaływań środowiskowych;

- opis działań zapobiegających i ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko;

- opis działań kompensujących negatywne oddziaływania;

- propozycję monitoringu oddziaływania na środowisko oraz zastosowania działań zapobiegających, ograniczających i kompensujących;

- analizę możliwych konfliktów społecznych;

- przedstawienie informacji w postaci graficznej (mapa);

- streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Autorom raportów powinno zależeć na wysokiej jakości merytorycznej opracowań. W przypadku wystąpienia negatywnych oddziaływań na przyrodę, które nie były uwzględnione w raporcie, autorzy opracowania mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewłaściwego wykonania swojej pracy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena