Nie od dzisiaj wiadomo, że dzieci wybitnie uzdolnione ulegają szybkiemu znudzeniu, podczas gdy uczą się ze swoimi rówieśnikami w zwyczajnej klasie.

Data dodania: 2011-04-12

Wyświetleń: 2498

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Najlepszym możliwym wyjściem byłoby selekcjonowanie wybitnie zdolnych uczniów i umieszczanie ich w specjalnych klasach. Wtedy uzdolnione dzieci mogłyby uczyć się w swoim tempie i nie musiałyby czekać, aż pozostali uczniowie w ciągu dwóch godzin lekcyjnych nauczą się tego, co oni opanowali w 15 minut. Jak jednak odróżnić wybitnie uzdolnione dzieci od reszty? Oceny nie mogą być miarodajnym wynikiem, gdyż zależą głównie od pracowitości danego ucznia, a nie o jego inteligencji. Poza tym w wielu przypadkach ocena z odpowiedzi ustnej jest wypadkową aktualnego humoru nauczycielki, umiejętności ładnego wyławiania się ucznia oraz tego, czy inni uczniowie mają chęć udzielić odpytywanemu uczniowi cichej podpowiedzi. Także oceny z kartkówek i sprawdzianów nie mogą być obiektywną miarą zdolności dziecka, gdyż nie od dziś wiadomo o pomysłowości uczniów w wykonywaniu i używaniu ściąg. O ocenach z prac domowych nie warto nawet wspominać, gdyż w wielu przypadkach są one wykonywane przez rodziców, chcących, aby ich pociecha miała za wszelką cenę dobre stopnie.


Z pomocą w tym problemie przychodzą testy na inteligencję. Zadania w standardowym teście IQ w skali Wechslera są zazwyczaj tak ułożone, że badają wyłącznie inteligencję, a nie wiedzę czy umiejętności matematyczne. Testy na inteligencję mogą być z powodzeniem stosowane wobec młodszych oraz starszych dzieci, gdyż każdy z nich jest odpowiednio skalibrowany do wieku badanej osoby. Dzięki temu szkolny psycholog może przeprowadzić testy już w pierwszej klasie szkoły podstawowej, co ułatwi wyłonienie najzdolniejszych jednostek i ukierunkowanie ich w dalszej edukacji.testy na inteligencję


Należy jednak pamiętać, że nauka w specjalnej klasie złożonej z "małych geniuszy" może przyczynić się do zwiększenia poziomu stresu u danego dziecka. Do zadań nauczyciela powinno należeć pilnowanie, aby wśród uczniów nie dochodziło do niezdrowej rywalizacji. Oprócz tego zajęcia powinny być prowadzone przez nauczycieli posiadających specjalne kwalifikacje do pracy z uczniem wybitnie zdolnym, aby nie dopuścić do tego, żeby kiepski nauczyciel był główną przeszkodą w procesie efektywnej edukacji.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena