Witam Cię serdecznie i cieszę się, że chcesz się dowiedzieć czegoś o tych przedimkach, czyli articles, którymi są a, an i the. Ta część mowy jest dla Polaków szczególnym wyzwaniem, ponieważ w języku polskim ona nie występuję, Dlatego postaram się przedstawić ją najprościej jak jak to możliwe.

Data dodania: 2010-07-12

Wyświetleń: 7777

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

A, an, the, czyli po ludzku o przedimkach

Zanim zacznę chciałam Cię zapytać - jak myślisz jaka jest różnica między tymi dwoma zdaniami:

I gave John a book.


I gave John the book.


Jeśli myślisz, że żadna, to jesteś w błędzie :)
I gave John a book - oznacza, że dałam mu jakąś książkę, ale nie sprecyzowałam jaką. Być może nie jest to istotne.


I gave John the book - oznacza, że dałam mu jakąś konkretną książkę i zakładam, że osoba, której to mówię wie jaką książkę mam na myśli. Być może wspomniałam o tej książce wcześniej w konwersacji.

A i the to właśnie przedimki, czyli articles.

Przedimki w języku angielskim dzielimy na określone i nieokreślone.

- nieokreślony "a" i "an",
- określony "the"
- przedimek zerowy (brak przedimka)


Przedimki nieokreślone a i an stosujemy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej lub przed wyrazem określającym rzeczownik (przymiotnik, przysłówek). Podam Ci teraz przykłady rzeczowników policzalnych.

- a cell phone
- an email
- a girl
- a game

Zauważ, że gdy rzeczownik zaczyna się w wymowie od spółgłoski, to przed nim wstawiamy przed nim a, a gdy na samogłoskę, to wstawiamy an. Dlaczego powiedziałam „w wymowie"? Bo na przykład słowo hour, czyli godzina w pisowni zaczyna się od spółgłoski, a w wymowie od samogłoski, więc wstawiamy przed nim an, np. He slept for an hour. (Spał przez godzinę).

Przedimki nieokreślone a / an wstawiamy przed:

- Rzeczownikami w liczbie pojedynczej opisującymi coś po raz pierwszy.

I'm getting a new car. (Kupuję nowy samochód)

Grace has a sister. (Grace ma siostrę.)

- Rzeczownikami wskazującymi, że dana rzecz/osoba należy do zbioru rzeczy/osób o tej samej nazwie:

She's a masseuse. (Ona jest masażystką).

It's a medicine for nausea. (To jest lekarstwo na mdłości).

- Przed liczbami i miarami:

a hundred; a thousand; 5 Euro a meter; 50 kilometers an hour, a lot of, a few (kilka), a little (mało)

- W zdaniach wykrzyknikowych.

What a day! (Co za dzień!)
What an unexpected decision! (Cóż za nieprzewidywalna decyzja!)

Powiedziałam wcześniej, że przedimki nieokreślone a i an stosujemy też przed wyrazami określającym rzeczownik takim jak przymiotniki i przysłówki. Pewnie pojawił się wtedy nad Twoją głową znak zapytania, a więc już wyjaśniam o co chodzi, podając przykłady takich zdań:

* Przed przymiotnikiem:
What a wonderful view! (Co za piękny widok) W tym zdaniu przymiotnikiem jest wonderful.

* Przed przysłówkiem:
I check my email on a daily basis (Sprawdzam swój email każdego dnia). W tym zdaniu przysłówkiem jest słowo „daily".


PRZEDIMEK OKREŚLONY 'THE' STOSUJEMY:

1) Przed rzeczownikami, które występowały w poprzedniej wypowiedzi:

She forced me to read 'Moby Dick'. I really hate the story! (Zmusiła mnie do przeczytania Moby'ego Dicka. Naprawdę nie znoszę tej historii!)

2)Gdy nie ma wątpliwości że o ten przedmiot chodzi mówiącemu.

Give me the phone! (Daj mi telefon!)

3)Gdy dalej daną rzecz opisujemy

Did you read the note that I left you on the fridge?

I've just read the text that you sent me. (Właśnie przeczytałam smsa, którego mi wysłałeś).

4) Przed nazwami instrumentów w kontekście umiejętności gry na nich

She plays the guitar. / I play the bass.

5)W stopniu najwyższym

good, better, the best
fast, faster, the fastest

She is the best actress I know. (Ona jest najlepszą aktorką jaką znam)

6) Przed rzeczownikami reprezentującymi narodowość danej grupy ludzi

The Italians serve the best coffee in the world.
The Poles, The Americans, The British, The French

a także gdy grupa ludzi powstaje od przymiotnika:

The handicapped need help. (Niepełnosprawni potrzebują pomocy.) the rich, the poor, the new

7)Przed nazwami geograficznymi:

The Thames, The Alps, The Tatra mountains, the Earth, the Moon, the Mediterranean (Morze śródziemne)

8) The używamy z nazwami w skład których wchodzą słowa: kingdom, republic, gulf, channel, united

The USA,
the united kingdom
The Republic of Ireland,
The Gulf of Mexico

9) rzeczowniki określające nazwisko całej rodziny

the Morgans = the Morgan family

11)przed nazwami własnymi budynków, teatrów, hoteli, statków, dzienników, tygodników, etc.

The Houses of Parliament

The Theatre Royal

The Victoria Hotel

The Times

The Titanic

Przedimek Zerowy (Brak Przedimka)

Przedimek zerowy jest to umowna kategoria gramatyczna, oznaczająca brak występowania jakiegokolwiek przedimka.

Przedimki nie występują przed:

1.Przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz abstrakcyjnymi.

furniture, money, information, sugar, music, love, happiness,
Love is all around.
(Miłość nas otacza).

2. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej:

Doctors have to work very hard.
Dogs are people's best friends.

a) nazwami własnymi, np. imionami

Jerry, Keith. Gdy przedstawiamy się mówimy po prostu I'm... i podajemy swoje imię.

b) nazwami państw, które wyrażone są rzeczownikiem własnym

Poland, Ireland, Spain, France

c)nazwami miast

Warsaw, London, New York.
I wish I could visit New York one day.

Podsumowując, najważniejsze do zapamiętania jest, że:

* przedimki nieokreślone a i an stawiamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, np. a car, a laptop, a screen. Nigdy nie stawiamy w liczbie mnogiej. Błędem jest więc powiedzieć „A cars".

* przedimki nieokreślone a i an stosujemy, gdy mówimy po raz pierwszy

* przedimek określony 'the' stosujemy, gdy mówimy o czymś po raz kolejny, albo gdy dalej to opisujemy „The man that crossed the street" (Człowiek, który przeszedł przez ulicę).

* przedimek 'the' stosujemy przed grupami ludzi określonymi przez przymiotnik ('the rich, the poor, a także przed narodowościami - the Americans) i w stopniu najwyższym the tallest, the fastest, the best.

* żadnego przedimka nie stosujemy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej: guns, cars, copmuters, lawyers

* ani przed rzeczownikami abstrakcyjnymi: love, hate, happiness, life.

A teraz sprawdź, ile zapamiętałeś/aś z tej lekcji i przejdź do testu >>

Pozdrawiam i życzę samych sukcesów w nauce języka angielskiego.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena