Unia europejska gwarantuje Polsce 90mld euro do wykorzystania w formie dotacji na lata 2007-2013. Część z tych środków może stać się poważnym zastrzykiem finansowym dla polskich firm. Ile jednak otrzyma przedsiębiorca zależy od jego znajomości zasad i procedur ich pozyskiwania.

Data dodania: 2007-08-10

Wyświetleń: 9581

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Unia europejska gwarantuje Polsce 90mld euro do wykorzystania w formie dotacji na lata 2007-2013. Część z tych środków może stać się poważnym zastrzykiem finansowym dla polskich firm. Ile jednak otrzyma przedsiębiorca zależy od jego znajomości zasad i procedur ich pozyskiwania. Aby otrzymać dotację potrzebna jest bowiem spora wiedza, cierpliwość i umiejętność poruszania się w często bardzo skomplikowanych przepisach prawnych. Głównym problemem niewykorzystywania środków unijnych przez polskie firmy jest ograniczony dostęp do informacji. Gdzie zatem szukać aktualnych informacji, kto może pomóc w pozyskiwaniu środków unijnych?

Podstawowym źródłem informacji o dotacjach europejskich jest oczywiście internet. Najświeższe dane dostępne są na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz stronach podległych:

1. www.parp.gov.pl/ - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
2. www.mgip.gov.pl/ - Ministerstwo Gospodarki i Pracy
3. www.funduszestrukturalne.gov.pl/ - Fundusze strukturalne: krajowe i regionalne
4. www.zporr.gov.pl/ - Zintegrowany program rozwoju regionalnego

Oczywiście sam internet nie wystarczy. PARP uruchomiła punkt informacyjny, w którym udziela informacji o programach pomocowych realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej informatorzy są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod numerami telefonów:

-dla beneficjentów ze strefy numeracyjnej 0 22: 432 89 91 lub 432 89 92
-dla beneficjentów z pozostałych stref uruchomiliśmy także infolinię: 0 801 33 22 02 lub 0801 406 416.

Osoby zainteresowane informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej mogą zgłosić się do różnych miejsc gdzie podstawowe informacje udzielane są bezpłatnie(1):

1. Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu polityki "sektorowej" adresowanej do MSP w regionie, pełnią one jednocześnie analogiczną rolę wobec samorządowych władz regionalnych wdrażających strategie rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP. Są łącznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomach regionalnym i krajowym. Wykaz ośrodków: www.parp.pl

2. Punkty Konsultacyjne (PK) pełnią funkcję instytucji pierwszego kontaktu dla małych i średnich przedsiębiorców. Na terenie całego kraju działa ich blisko 200. Informacje, jakie mała lub średnia firma może uzyskać w PK, dotyczą zarówno podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak również dostępnych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców. Wykaz ośrodków: www.parp.pl

3. Lokalne Okienka Przedsiębiorczości to komórki funkcjonujące przy urzędach gmin, najczęściej przy wydziałach odpowiedzialnych za rejestrowanie działalności gospodarczej. Rola Lokalnych Okienek Przedsiębiorczości w instytucjonalnym systemie wsparcia PARP polega na udostępnianiu małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą podstawowej informacji o działaniach i ofercie PARP, Punktów Konsultacyjnych oraz sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), a także dostępnych programach wsparcia. Informacje te mogą być przekazywane za pośrednictwem materiałów informacyjnych, ulotek, broszur, itp. wykaz ośrodków: www.parp.pl


Przedsiębiorcy mogą też korzystać z pomocy firm doradczych. Bardzo ciekawą inicjatywą jest Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw(KSU) koordynowany przez PARP. KSU stanowi sieć współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne na rzecz małych przedsiębiorstw. Szczegóły: www.ksu.parp.gov.pl/

Pomocna może się też okazać literatura fachowa. Bardzo ciekawą pozycję stanowi książka pt. „Fundusze unijne i europejskie ...czyli jak nie oszaleć w drodze po środki pomocowe z UE" Autorką publikacji jest Anna Szymańska, która zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych od 1992 roku, a w okresie 2004-2006 pozyskała ze środków unijnych ponad 100 mln złotych! Jest to pierwsze na rynku, całościowe (335 stron), omówienie nowego okresu finansowania 2007 - 2013. Zawiera wiele informacji praktycznych, możliwych do zastosowania przez osoby, firmy, jednostki samorządu terytorialnego. I to jest największy walor książki - przedstawienie "nowych" funduszy i niektórych metod ich pozyskiwania, stałych dla wszystkich chętnych.

Życzymy powodzenia!!!

Źródło: tekst autorski z wykorzystaniem informacji znajdujących się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.pl (przypis 1).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena