Gdy mamy już pomysł na biznes musimy wstępnie ocenić koszty wprowadzenia go w życie. O ile przychody i zyski trudno nam oszacować, gdyż nie wiemy ile towarów sprzedamy to koszty możemy obliczyć z dużym prawdopodobieństwem. Zatem zakładając firmę bez zatrudniania pracowników w formie indywidualnej d...

Data dodania: 2007-08-10

Wyświetleń: 6377

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Gdy mamy już pomysł na biznes musimy wstępnie ocenić koszty wprowadzenia go w życie. O ile przychody i zyski trudno nam oszacować, gdyż nie wiemy ile towarów sprzedamy to koszty możemy obliczyć z dużym prawdopodobieństwem. Zatem zakładając firmę bez zatrudniania pracowników w formie indywidualnej działalności gospodarczej nasza firma musi liczyć się z takimi kosztami jak: koszty założenia firmy, koszty wyposażenia(lokalu, środków trwałych itd.) oraz koszty bieżące prowadzonej działalności.

Koszty związane z formalnościami dotyczącymi założenia firmy wynoszą około 400 złotych(szczegóły patrz: "Zakładamy firmę"). 100złotych wydamy na wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Kolejne 152 złote to koszty opłaty skarbowej związane z rejestracją podatnika jako płatnika podatku vat. Oczywiście w przypadku przewidzianej wielkości obrotu w danym roku niższej niż 10 000 euro możemy skorzystać ze zwolnienia z podatku vat. Wówczas opłaty skarbowej nie będziemy musieli ponieść. Pozostałe formalności związane z nip-em oraz regonem są bezpłatne. Ponadto do kosztów zaliczyć musimy jeszcze zakup pieczątki.

Kolejną grupą kosztów są koszty wyposażenia i lokalu.
Oczywiście zależą one od specyfiki działalności. Jeśli nasze usługi świadczymy u klienta (np. usługi sprzątania, serwisu komputerowego) możemy zrezygnować z posiadania lokalu naszej firmy. Ponadto jeśli wyposażenie naszej firmy jest drogie, możemy skorzystać z leasingu bądź kredytu.

Koszty bieżącej działalności również zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Pewna jednak grupa kosztów jest charakterystyczna dla każdej działalności.

1. Pierwszą grupą takich kosztów są koszty podatkowe. Pierwszy podatek z jakim musimy się liczyć to podatek dochodowy. W zależności od formy opodatkowania naszej działalności podatek ten ustala się w różny sposób. W przypadku karty podatkowej musimy odprowadzać comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy bez względu na to czy osiągnęliśmy jakikolwiek przychód. W przypadku ryczałtu podatek ten jest obliczany w oparciu o przychód, natomiast w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów o dochód naszej firmy(szczegóły: "Wybór formy opodatkowania").Kolejny podatek to vat, czyli podatek od towarów i usług. Jego wysokość zależna jest od wielkości sprzedaży i zakupów opodatkowanych tym podatkiem, gdyż oblicza się go według formuły: podatek należny - podatek naliczony = podatek do zapłaty (szczegóły: "Podatek vat"). Pamiętać należy, iż możemy skorzystać ze zwolnienia z podatku vat.

2. Drugą grupą bieżącej działalności są koszty jakie ponosimy w związku z ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, chorobowym i zdrowotnym odprowadzanymi do zakładu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach społecznych z dnia 24 sierpnia 2005r. osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, mogą płacić obniżone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności. Po wprowadzeniu zmian miesięczne stawki na ZUS wynoszą w 2006 roku ok. 260 złotych. Dla porównania jeśli nie przysługiwałaby nam ulga, miesięczne stawki na ZUS wynoszą ok. 800 złotych. Przepisy nie dotyczą osób, które już prowadzą działalność gospodarczą bądź ją prowadziły w ciągu ostatnich 60 miesięcy przed założeniem nowej firmy.

3. Do stałych kosztów należy zaliczyć również koszty prowadzenia rachunkowości. Jeśli prowadzimy księgę przychodów i rozchodów, poza programem komputerowym ponosimy koszty związane z dojazdem do urzędów, kosztami druków oraz kosztami materiałów szkoleniowych. Jeśli nasze księgi prowadzi biuro rachunkowe, za usługę będziemy musieli zapłacić ok 300-400 złotych miesięcznie.

4. Ponadto stałymi kosztami jakie generuje nasza firma są koszty prądu, lokalu, telefonu, opłaty bankowe itd.

Analizę szczegółową kosztów należy prowadzić do każdej działalności indywidualnie, gdyż wpływ na ich wielkość ma bardzo wiele czynników, do których zaliczyć można m.in.:

1. forma działalności gospodarczej,
2. forma opodatkowania,
3. specyfika działalności,
4. niezbędne wyposażenie, środki trwałe, surowce,
5. posiadanie lokalu, bądź jego wynajem,
6. zakres naszej działalności
7. źródła finansowania itd.

Zanim więc przystąpimy do wdrażania w życie swojego pomysłu i zakładania firmy oszacujmy wstępnie koszty z tym związane. Być może okażą się one zbyt wysokie i realizację naszego pomysłu będziemy musieli odłożyć. Warto również w swojej wstępnej kalkulacji kosztów uwzględniać koszty dodatkowe, gdyż bardzo często pojawiają sie koszty, których nie uwzględniliśmy w swoich obliczeniach...
Licencja: Creative Commons
0 Ocena