Jeszcze do niedawna telefonia VoIP, a raczej technologia VoIP wykorzystywana była w zasadzie tylko do wykonywania bezpłatnych połączeń z komputer na komputer przez użytkowników indywidual­nych.

Data dodania: 2010-05-10

Wyświetleń: 1523

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak się jednak okazuje ta technologia zaczyna być wdrażana na szerszą skalę. Rozwiąza­nie VoIP pozwala bowiem nie tylko obniżyć koszty telefonicznych rozmów, ale również daje możliwości wprowadzania nowych usług.

Co to jest VoIP

Skrót VoIP zaczerpnięty z języka angielskiego oznacza Voice over IP czyli jest to technika polegająca na przesyłaniu sygnału zawierającego głos przez tzw  pakietową sieć transmisji danych. Podstawowym założeniem techniki VoIP jest integra­cja transmisji sygnałów telefonicznych z transmi­sją danych oraz stworzenie uniwersalnej zespolonej sieci może transmitować każdy rodzaj ruchu. To prawdziwy przełom w dziedzinie telekomunikacji. Rozwiązanie to pozwala nie tylko płacić niższe rachunki, ale również usprawnić pewne procesy jak chociażby przesyłanie fak­sów.

Okazuje się, że przesyłanie głosu w postaci pakietów czyli przy zastosowaniu techno­logii VoIP jest tańsze niż tradycyjna telefonia. Abonament miesięczny płacony u operatora VoIP to koszt około 1-2 zł brutto, co w porównaniu do klasycznej telefonii jest rozwiązaniem kilkanaście lub kilkadziesiąt razy tańszym. Ponadto oferowane są również darmowe rozmowy w obrębie danego operatora, a także koszty połączeń telefonicznych na poziomie kilku groszy za minutę.

Oprócz korzyści czysto finansowych technologia VoIP daje również dodat­kowe możliwości jak chociażby połączenia telekonferencyjne, rozmowy wideo, usługi zintegrowane z pocztą elektroniczną e-mail, darmowa bramka internetowa oraz inne.

Technologia VolP ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę, pozwala bowiem ona na utrzymy­wanie w danym obszarze jednej infra­struktury czyli zarów­no internet jak również połączenia głosowe na tych samych routerach. Jedna centrala w jednej na przykład dużej firmie to okazja do wykonywania całkowicie darmowych połączeń pomiędzy swoimi placówkami, możliwość wybierania skróconych numerów, tworzenie grup użytkowników i przez to łatwiejsze zarządzanie połączeniami. Rozwiązanie takie znacząco obniża koszty eks­ploatacji całej telefoniczno-internetowej infrastruktury.

Licencja: Creative Commons