Międzynarodowy rynek finansowy składa się z zespołu norm, przepisów, instytucji i instrumentów finansowych, które pełnią nad nim nadzór i wykorzystują związane z nim korzyści. Rynek ten, jest miejscem, gdzie spotykają się zarówno podmioty krajowe jak i zagraniczne.

Data dodania: 2010-05-05

Wyświetleń: 3581

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Finanse międzynarodowe badają rodzaje, skutki ekonomiczne, a także kierunki przepływów kapitałowych, które wpływają na poziom kursu walutowego, bilans płatniczy i handlowy w kraju, a także wiele innych krajowych wskaźników makroekonomicznych.
Międzynarodowe przepływy kapitałowe polegają na transferze towarów, usług, a także kapitału za granicę, co następnie wpływa na wielkość należności oraz zobowiązań zagranicznych występujących w bilansie płatniczym. Do tych przepływów kapitałowych zaliczamy: kredyty handlowe i pożyczki finansowe, płatności odszkodowań z zagranicy, sprzedaż oraz zakup zagranicznych papierów wartościowych, a także rozpoczynanie działalności gospodarczej za granicą.
Międzynarodowe przepływy kapitałowe dzielą się na transfery nieodpłatne i bezzwrotne, nieodpłatne i zwrotne, odpłatne i bezzwrotne oraz odpłatne i zwrotne. Transfery nieodpłatne i bezzwrotne są to jednostronne ruchy kapitału. Polegają na przetransportowaniu za granicę określonej części własnego majątku lub dochodu bez domagania się jego zwrotu, a także zapłaty odsetek lub dywidend (np. pomoc w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, czy odszkodowań wojennych). Transfery zwrotne i nieodpłatne są to nieoprocentowane pożyczki i kredyty, które przekazywane są na rozwój kraju. Transfery bezzwrotne i odpłatne, bardzo rzadko spotykane, są one w formie tzw. wiecznych kredytów. No koniec transfery zwrotne i odpłatne, występują one najczęściej, są to np. kredyty, lokaty udzielane podmiotom zagranicznym i odwrotnie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena