Wszyscy wiemy, że bez środków finansowych rozwój naszej firmy jest wręcz nie możliwy. Co więc zrobić? Dobrym pomysłem jest pozyskanie kapitału z zewnątrz.

Data dodania: 2010-03-09

Wyświetleń: 2707

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jeżeli juz podejmiemy decyzję o pozyskaniu kapitału zewnętrznego to pamiętajmy, że musimy rozważyć dwa czynniki: strukturę majątku firmy i profil prowadzonej działalności. Należy dopasować rodzaj finansowania do aktualnych potrzeb firmy i tak przedsięwzięcia inwestycyjne powinno się realizować z wykorzystaniem finansowania długoterminowego, natomiast środki na działalność bieżącą powinniśmy pozyskiwać poprzez najlepsze kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne.

Na dzień dzisiejszy najlepsze kredyty odnawialny a zarazem najbardziej popularne są kredyty w rachunku bieżącym. A dlaczego? Ponieważ ten rodzaj kredytu pozawala firmie na zadłużenie się do ustalonego wcześniej limitu debetowego w rachunku bieżącym, a każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje odpowiednie odnowienie dostępnych środków o spłaconą kwotę a to daje możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w czasie trwania umowy kredytowej, sama spłata kredytu jest realizowana automatycznie z wpływów na rachunek bieżący do wysokości zadłużenia. Jak sama nazwa wskazuje warunkiem uzyskania takiego kredytu jest posiadanie rachunku bankowego, drugim warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy, ponieważ banki zazwyczaj udzielają kredytu podmiotom gospodarczym o wyższym poziomie zdolności kredytowej czyli takim które prowadzą działalność od pewnego czasu. Ustalając wysokość kredytu banki biorą pod uwagę:
-obroty na rachunku bieżącym
-wysokość uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży
- poziom zdolności kredytowej
- rodzaj i wysokość bieżących potrzeb kredytowych
-rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu, standardowo wymagane jest pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem kredytobiorcy, weksel własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy oraz oświadczenie o poddaniu sie egzekucji.

Jeżeli juz podejmiemy decyzję o zaciągnięciu kredytu w rachunku bieżącym to pamiętajmy aby sprawdzić w konkretnym banku wysokość :
-marży kredytowej
-opłaty z przyjęcie i rozpatrzenie wniosku
-prowizji za udzielenie, odnowienie i podwyższenie kredytu
-opłaty za zmianę warunków kredytowania w trakcie obowiązywania umowy.
Ważne jest także aby sprawdzić na jaki okres dany bank udziela kredytu, dodam iż w większość banków okres kredytowania wynosi 12 miesięcy a nieliczne banki oferują okres 24 miesięcy.
Z ostatnich obserwacji wynika, że tego typu sposób finansowania działalności gospodarczej powinien stać się ogólnodostępnym , jest to bardzo ważne ponieważ finansowanie obrotowe jest wręcz konieczne do bieżącego funkcjonowania działalności gospodarczej nie wspominając juz o uzyskaniu stabilności oraz w perspektywie rozwoju naszej firmy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena