Obecnie bardzo duży naciska kładzie się na bezpieczeństwo firm. Zwłaszcza placówki zajmujące się kwestiami istotnymi dla nauki dbają o bezpieczeństwo swoich danych. Jednym z systemów bezpieczeństwa jest telewizja przemysłowa.

Data dodania: 2010-02-25

Wyświetleń: 1850

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Urządzenia telewizji przemysłowej i instalacji alarmowej do niedawna traktowane były jako oddzielne systemy. Obecnie coraz popularniejsze jest traktowanie ich jako współdziałającego jednego systemu. Każdy z elementów takiego systemu pozwala na całkowitą integrację w celu zapewnienia lepszej ochrony przed niepowołanymi osobami oraz innymi sytuacjami alarmowymi.

Dobrze zaprojektowany system ochrony obiektu składa się z kilku podsystemów zabezpieczeń m.in. budowlanych, mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych.

Urządzenia alarmowe można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią różnego rodzaju czujniki, detektory. Urządzenia te dostarczają informacji o przekroczeniu strefy bezpieczeństwa, wystąpieniu sytuacji alarmowej do urządzenia nadzorującego pracę całego systemu dozoru. Do drugiej grupy zaliczamy urządzenia wyjściowe tj. sygnalizatory, urządzenia wykonawcze, w tym urządzenia rejestrujące, których zadaniem jest rejestracja sytuacji alarmowych.

Do drugiej grupy zaliczamy system kamer. Telewizja przemysłowa jest odpowiedzialna za nagrywanie działań na terenie chronionego obiektu. Monitoring prowadzony jest całą dobę. Zdarzenia nagrywane są przez magnetowid będący integralnym elementem każdego dobrego systemu kontroli. Dane archiwizowane są na serwerze w przypadku zapisu cyfrowego. W innym przypadku zapis może być prowadzony jedynie w przypadku sytuacji alarmowej. Kamery zsynchronizowane są z odpowiednimi czujnikami ruchami (brama, podczerwień). W przypadku zauważenia ruchu na terenie obiektu system może wprowadzić się w stan alarmowy.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena