Analiza BIG PICTURE (narzędzie zapożyczone od Toyoty) ma zastosowanie do określenia kluczowych elementów procesu na poziomie makro. Analiza BIG PICTURE polega na wizualizacji przepływów obecnie istniejących w przedsiębiorstwie poprzez ich odwzorowanie na kartce papieru.

Data dodania: 2010-01-26

Wyświetleń: 4452

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Analiza BIG PICTURE polega na wizualizacji przepływów obecnie istniejących w przedsiębiorstwie poprzez ich odwzorowanie na kartce papieru.

Analizę PIG PICTURE można podzielić na pięć stadiów:
Stadium 1. Wymagania klienta
Stadium 2. Przepływy informacji
Stadium 3. Przepływy fizyczne
Stadium 4. Połączenie przepływów fizycznych i przepływów informacji
Stadium 5. Dopełnienie analizy

Stadia wydzielone zostały ze względu na stopień skomplikowania analizy. Zaczyna się
zatem od określenia wymagań stawianych przedsiębiorstwu przez klienta, które następnie przekształcane są w przepływy informacji pozwalające na określenie warunków współpracy z dostawcami. W trzecim stadium budowany jest fizyczny element procesu, tj. przebieg poszczególnych operacji i jego warunki (możliwy do realizacji po określeniu warunków dostaw).

Kolejne stadium wymaga ustalenia zależności pomiędzy przepływami fizycznymi i informacyjnymi. Oznacza to określenie wpływu przebiegu produkcji na planowanie materiałowe (warunki współpracy z dostawcami) oraz w przeciwnym kierunku wpływu planu wytwarzania (wymagań klienta) na przebieg produkcji i in. Końcowym elementem analizy BIG PICTURE jest określenie całkowitego czasu trwania cyklu produkcyjnego oraz czasu wartości dodanej w trakcie cyklu.

Zwieńczeniem analizy jest przeprowadzenie burzy mózgów wśród kadry kierowniczej wszystkich szczebli w celu omówienia rezultatów analizy, zidentyfikowanych problemów i pojawiających się możliwości.W trakcie analizy należy skoncentrować się na typowym łańcuchu wartości, typowym produkcie lub typowej grupie produktów określonych potrzebami typowego klienta lub typowego rynku. Zapobiegnie to budowaniu wielu specyficznych schematów przebiegu procesu.

Dopiero w dalszych rozważaniach można określić różnice w tworzeniu łańcucha wartości pomiędzy typowym, a specyficznym łańcuchem. Nie należy również angażować tu procedur jakości jeśli w rzeczywistości nie są one stosowane. Najważniejszą cechą tej analizy jest odzwierciedlenie stanu istniejącego bez nanoszenia elementów, które są wdrożone jednak nie realizowane.

Do budowy BIG PICTURE najlepiej wykorzystać karteczki PostIt, i naklejać je na duży arkusz papieru. Pozwoli to każdemu na zrozumienie czynności zachodzących wewnątrz procesu. Później dane te można zapisać w postaci slajdów w Power Poincie.

Lean Management - co to jest?

Licencja: Creative Commons
0 Ocena