W niektórych krajach sędziowe rekrutują się spośród byłych adwokatów. W innych z kolei państwach sędzią zostaje się w stosunkowo młodym wieku po ukończeniu odpowiedniego szkolenia.

Data dodania: 2010-01-06

Wyświetleń: 2361

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Adwokat sędzią? Pytanie może budzić zdziwienie. Nie chodzi jednak o to czy adwokat może być równocześnie sędzią, ale raczej czy adwokat może przestać wykonywać swój zawód i zostać sędzią. Najprostsza odpowiedź brzmi w sposób następujący: tak adwokat może po odpowiednio długim okresie wykonywania zawodu zostać sędzią począwszy od sędziego sądu rejonowego do sędziego Sądu Najwyższego.

W niektórych państwach większość, jeżeli nie wszyscy sędziowe rekrutują się właśnie spośród byłych adwokatów. Taki system występuje w krajach common law. Adwokat w sądzie w USA zwracając się do sędziego per Your Honor przemawia często do swojego ... dawnego kolegi.

W krajach europejskich panuje inny system. W Polsce, Niemczech, Hiszpanii sędziami zwykle zostaje się po przejściu szczególnego szkolenia po ukończeniu studiów prawniczych. Przejście od zawodu adwokata do zawodu sędziego jest możliwe, ale traktowane raczej jako wyjątek.

W Polsce istnieją wśród adwokatów i sędziów zwolennicy przejścia do systemu anglosaskiego. W tym ujęciu wykonywanie funkcji sędziego będzie traktowane jako ukoronowanie prawniczego wykształcenia. Sędziami mieliby zostawać jedynie doświadczeni adwokaci. Trudno powiedzieć, czy pomysł ten ma szansę na realizację. Jego zaletą niewątpliwie byłoby większe wzajemne zrozumienie między sędziami  i adwokatami. Występujacy w sądzie adwokat np. w sprawie o rozwód wiedziałby, że sędzia do którego przemawia kiedyś w w swojej praktyce musiał borykać się z bardzo podobnymi jak on sam zagadnieniami.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena