Jaki wpływ ma rozwód na wykonywanie władzy rodzicielskiej?Małżonkowie się rozstają, co jednak w takim przypadku z ich niedorosłymi dziećmi?Komu przysługuje władza rodzicielska?

Data dodania: 2010-01-06

Wyświetleń: 2417

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rozwód oznacza formalne zerwanie nieistniejącej już faktycznie między małżonkami więzi. Jednej więzi jednak rozwód ostatecznie zerwać nie może. Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci nadal, co oczywiste, pozostają rodzicami dla dziecka - oboje. Rozwód, rozwodem ale dziecko ma nadal dwoje rodziców (chociaż nie wszyscy rozwodzący się chcą o tym pamiętać). Pytanie tylko jak często zwaśnienie rodzicie mają wspólnie owe dziecko wychowywać.

Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzega o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowywania dziecka. Sąd uwzględni porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się współnie, chyba że dobro dziecko wymaga innego rozstrzygnięcia.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodziców na ich zgodny wniosek , jeżeli przedstawili wspomniane wcześniej porozumienie i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Jak widać zatem rozwód niesie ze sobą cały szereg możliwych rozwiązań, jeżeli chodzi o kontakty i władzę nad wspólnymi dziećmi małżonków.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena