Einstein miał kłopoty w szkole, van Gogh cierpiał biedę i nie potrafił się utrzymać . Faraday będąc asystentem profesora , był tak pogardzany, że musiał jadać w kuchni.

Data dodania: 2009-12-03

Wyświetleń: 2531

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Inteligencja to konstrukt teoretyczny odnoszący się do względnie stałych warunków wewnętrznych człowieka, determinujących efektywność działań, wymagających procesów poznawczych. Warunki te kształtują się w wyniku interakcji genotypu, 
środowiska i własnej aktywności człowieka. (Strelau)

Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków
myślenia. (Stern)

Inteligencja to właściwość psychiczna, która przejawia się we względnie stałej, charakterystycznej dla jednostki
efektywności wykonywania zadań (Tiepłow)

Inteligencja to zdolność rozwiązywania problemów (Piaget)

Inteligencja to dostrzeganie zależności (edukcja relacji), relacji i wyciągania wniosków (edukcja korelacji). (Spearman)

Inteligencja to zdolność uczenia się (G. Ferguson)

Inteligencja to to, co mierzą testy inteligencji (E. Boring)

Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną poprzez
operacje logiczne - w tym sensie inteligentne są komputery, a nawet zwykłe kalkulatory.

Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowywania się do zmiennego
środowiska. Tak rozumianej inteligencji nie posiadają komputery (bo nie przetwarzają informacji na własne potrzeby)
ale posiadają ją zwierzęta, np. owady. Taką inteligencją wykazywałaby się maszyna, która np. w lesie albo na ulicy
potrafiłaby samodzielnie przetrwać i zdobywać źródła energii.

Inteligencja to zdolność do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnych idei (np. umiejętność dokonywania
obliczeń matematycznych lub gry w szachy). Taką inteligencję również posiadają komputery (sztuczna inteligencja).

Inteligencja to zdolność do twórczego, a nie tylko mechanicznego przetwarzania informacji, czyli tworzenia zupełnie
nowych pojęć i ich nieoczekiwanych połączeń. Tę umiejętność wykorzystują, a być może posiadają tylko niektórzy ludzie.

Inteligencja to zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne
zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji.

Inteligencja to zdolność ogólna do celowego działania, racjonalnego myślenia i skutecznego radzenia sobie z trudnościami.
[D. Wechsler]

Inteligencja to umiejętność adaptacji do warunków środowiska, dopasowania środowiska do potrzeb jednostki i wyboru
kontekstu najbardziej odpowiedniego dla satysfakcjonującego działania. [Sternberg]

Inteligencja to zdolność przystosowania się do okoliczności, dzięki dostrzeganiu abstrakcyjnych relacji, korzystaniu
z uprzednich doświadczeń i skutecznej kontroli nad własnymi procesami poznawczymi. [Nęcka, 2004]

Inteligencja twórcza - czyli zdolność do generowania nowych pojęć lub ich nieoczekiwanych połączeń. Inteligencji twórczej
nie da się mierzyć, nie ulega jednak wątpliwości, że ludzie posiadają różny jej poziom.

Źródło : http://pl.wikipedia.org

To tylko kilka wybranych definicji. Wraz z rozwojem nauk przyrodniczych i humanistycznych zapewne będzie ich przybywać.

Jak widać pojęcie inteligencji jest bardzo szerokie i w ostatnim okresie coraz bardziej ewoluuje i jest relatywne w swojej
istocie. Co ciekawe inteligencja człowieka, jej rodzaj, struktura i poziom zmienia się wraz z wiekiem. Otwarty pozostaje
jednak problem jej mierzalności. A więc można czy nie można ją zmierzyć. Zdania są podzielone.

Dokonajmy więc umysłowego i teoretycznego eksperymentu:

Otóż mamy mnóstwo testów psychologicznych i zdolnych psychologów i pedagogów o ponad przeciętnym poziomie IQ      i  wieloletnim doświadczeniem z jednej strony 
i
dziećmi.

Załóżmy, że jedno z nich posiada ponadprzeciętne zdolności i umiejętności, natomiast drugie niczym się nie wyróżnia,     ba w niektórych testach wypada gorzej niż jego rówieśnicy. Diagnoza wydaje się być  oczywista, logiczna, naukowo i matematycznie poprawna. I co z  tego wynika.  Ano nic nie wynika.  Wielu z tzw, cudownych dzieci w wieku dorosłym jest zupełnie przeciętna, czy też nieco ponadprzeciętna, a z przeciętniaków rosną orły. Reguł nie ma.  

Einstein   miał  spore  kłopoty w   szkole,  van Gogh cierpiał biedę  i  bez pomocy   bliskich nie  potrafił    się  utrzymać .
Faraday będąc asystentem profesora fizyki, którego największym i jedynym osiągnięciem było .. zatrudnienie Faradaya, 
był tak pogardzany przez jego żonę, że musiał jadać w kuchni.

Wiele testów sprawdza się w miarę w grupie w zakresie IQ 90 - 120 % , ale  zawodzi tam gdzie mamy do   czynienia 
z jednostkami naprawdę wybitnymi. To tak jakby dobrym mikroskopem optycznym mierzyć dokładność mikroskopu elektronowego.

Doktor Howard Gardner ogłosił teorię, która zakwestionowała powszechne pojęcie o inteligencji. Stwierdził, że psychika osobowość jest tak bardzo złożona, że niemożliwy jest pomiar zdolności umysłowych przy użyciu testu IQ czy jakiegokolwiek innego modelu testowego. Argumentował, że każdy człowiek ma inne predyspozycje psychiczne,  ponadto różna jest odporność na stres związany z testem, motywacja, a co za tym idzie w jednych testach będzie radził sobie lepiej, a w innych gorzej.

 Nawet w określonym zakresie czasowym nasze wyniki mogą być różne przy różnych testach.

           Mierzyć czy nie mierzyć - oto jest pytanie  :  Tu możesz zmierzyć

Licencja: Creative Commons
0 Ocena