Tekst na bazie młodości nawiązuje do starości. Polski system asekuracji nie zawiera prawie żadnego kompleksowego, przyjaznego rozwiązania awaryjnie asekurującego mieszkańców kraju w tak zwanym wieku 60+.

Data dodania: 2006-11-13

Wyświetleń: 5780

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pokolenie to już wychodzi lub wyszło z czynnego życia zawodowego.

Stan posiadania tej społeczności jest przeważnie skromny i składa się najczęściej z mieszkania lokatorskiego lub stanowiącego inną formę własności oraz skromnej renty lub emerytury.

Istnieją fragmentaryczne ubezpieczenia, z różnych firm i ubezpieczające cząstkowo. Z tych cząstek w efekcie można złożyć całość, ale wymaga to dużej przewidywalności i zaradności.

W stanie awarii życiowej trudno zachować konieczny dystans do wielu spraw.

Brakuje kompleksowego ubezpieczenia testamentowego na okoliczności dla których ludzie przewidujący spisują testament. Takiego ubezpieczenia, że pozostający członkowie rodziny mogą wzorem telefonu 112 uruchomić system, który przejmie załatwianie wszystkich spraw związanych z ludzką awarią.

Dużym fragmentem koniecznych usług (nie ubezpieczeń) zajmują się przykładowe firmy: Braci DERUS http://www.pogrzebowe.com.pl/index2.htm

Ten typ usług jest nieźle zorganizowany na terenie kraju. Ale to jest tylko fragment koniecznych działań.

W zamyśle tego tekstu – w przykładzie podanego adresu – brakuje elementu prawnego. Każdy odchodzący to kompleks spraw do załatwienia, które wynikają z testamentu, ale i wcześniejszego ubezpieczenia testamentowego.

Ubezpieczenie testamentowe winno kierować – niezależnie od ZUSU – dodatkowe środki finansowe na zakończenie wszelkich, zawartych przez autora testamentu, umów cywilno-prawnych. To działanie winno chronić najbliższych odchodzącego przed bezwzględnością pozostawionych umów w trakcie realizacji.

Przykładem dobrego ubezpieczenia, jest polisa UBEZPIECZENIE OPTYMALNE AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.
W polisie tej brakuje jednak elementu ubezpieczeń kredytowych typu Towarzystw CARDIF,EUROPA itp.

Ideałem ubezpieczenia testamentowego byłoby dołączenie do UBEZPIECZENIA OPTYMALNEGO AIG wybranych elementów z tych systemów i zaproponowanie takich ubezpieczeń testamentowych pokoleniu 60+ stosując niezbyt wysokie kwotowo stawki.

Niskie stawki dla Twarzystwa Ubezpieczeniowego można zastąpić systemem zabezpieczenia hipotecznego wzorując się na kredytach konsolidacyjnych.

Tekst jest pytaniem zadawanym czytającym go przez osobę w wieku 60+ zainteresowaną i opisywanym ubezpieczeniem i zarobkowym promowaniem tych ubezpieczeń po modyfikacji sklepu internetowego http://asekuracja.bazarek.pl

Podany sklep deklaruje czynne włączenie się do promocji nowatorskich ubezpieczeń testamentowych – nowych lub istniejących.


Licencja: Creative Commons
0 Ocena