Sugestia połączenia młodości z seniorami

Data dodania: 2009-01-11

Wyświetleń: 3450

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Tekst bazuje na inspiracji wynikającej ze strony Antoniego Juliusza Gabańskiego
http://www.gabanski.pl/page5.php

Streszczenie i omówienie tej strony jest następujące:

„Beneficjenci to Osoby, które w Domu Pomocy Społecznej lub Domu Opieki przebywają (lub poszukują go), głównie z uwagi na brak miejsca dla siebie w swoim lub najbliższej rodziny domu, a nie są w stanie samodzielnie prowadzić gospodarstwa domowego z powodu ubytku sił fizycznych.
Adresatami tej oferty byłyby także i inne osoby, podejmujące decyzję na zasadzie alternatywy, uzyskujące dochody nie związane z ich miejscem zamieszkania… Zakres projektu Program Agrodom Seniora adresowany jest przede wszystkim do rodzin wielopokoleniowych, które dla jednej lub dwu osób starszych, stworzą warunki mieszkania z serwisem opieki, dające osobie zakwaterowanej (rezydentowi), poczucie bezpieczeństwa, przynależności i bycia potrzebnym.
Spodziewane efekty: Zwiększenie liczby osób, które zostaną objęte świadczeniami Zagwarantowanie za te same pieniądze dwu a może i trzem seniorom, dla których podstawowym problemem jest ich wiek, samotność i niskie dochody. Wzbogacenie oferty i form pomocy Alternatywa dla populacji starszej generacji w Polsce, która uwzględnia niski poziom dochodów własnych, osiąganych z rent i emerytur, często nie pozwalający na samodzielne zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.
Niezbędne jest tworzenie takich warunków życia starszego człowieka, aby odpowiadały one nie tylko potrzebom, ale także stwarzały możliwość aktywizacji seniorów i wykorzystanie ich potencjału.
Placówka taka, na co dzień współpracuje z okolicznym domem pomocy społecznej czy domem opieki, który w razie zaistnienia potrzeby świadczenie rezydentowi specjalistycznej opieki, rehabilitacji czy pomocy medycznej przyjmie go do siebie. Zdarza się, że osoby starsze obawiają się zmian, jakie niesie ze sobą opuszczenie domu, lękają się o własną niezależność, utratę kontaktów z bliskimi i znajomymi.
Pobyt, w Agrodomu Seniora w ramach tzw. umowy adaptacyjnej, stwarza możliwość do przekonania się rezydenta przed podjęciem decyzji o dłuższym pobycie czy na pewno i w jego przypadku sprawdza się powiedzenie, że „nie przesadza się starych drzew”.
To także sposób na przedłużanie życia bez starości, we wszystkich ważniejszych jego obszarach: zdrowia fizycznego i psychicznego, kontaktów społecznych i stosunków międzyludzkich, zagospodarowywania czasu, możliwości bycia aktywnym dla tych, którzy pozostają w dobrej kondycji i gotowi są działać na rzecz innych.”

Wydaje się, że, że zdanie: Młodość buduje i myśli o seniorach... jest na czasie.

Budowa domu, obojętnie, w jakiej technologii, jest przywilejem i pasją młodych pokoleń.
Autoresponder wysyłający ten mój kolejny list zaczynał przygodę budowlaną od hasła domów pasywnych -
przechodząc do energooszczędnych.

Tym razem nawiązuje do budowanych domów z sugestią spojrzenia humanitarnego i ekonomicznego na budowę domów.

To, o czym mówi ten artykuł ma zastosowanie do domów na etapie fazy planowania budowy jak
i każdej następnej następującej po rozpoczęciu budowy.

Zróbmy razem coś dobrego.

Wymieniona strona to opis zamierzeń i namawianie do twórczego myślenia.

Ten list jest wynikiem zainicjowanego procesu myślenia, a zarazem prośbą o rozesłanie go w ramach artelisowego Hyde Parku do wielu odbiorców.
Jest prośbą o przyłączenie się do myślenia i składania propozycji na bazie własnych przemyśleń.
Pisać można na adres autora tego artykułu.

To włączenie jest potrzebne do umożliwienia powstania projektów domów uwzględniających zasady
podane w programie Agrodom Seniora - patrz link powyżej.

Miło byłoby gdyby do dyskusji włączyli się winorośl arze. Dom Seniora może być połączony z uprawą winorośli i produkcją wina domowego.
Seniorzy lubiący wypić kieliszek dobrego wina mogą dysponować własną wytwórnią wina domowego
do ogólnego obrotu.

Winnice mogą też dawać dodatkowy dochód seniorom i zapewniać kontakt z naturą na powietrzu.

Jeśli ktoś z czytających ten list jest zainteresowany budową domu w otoczeniu winnicy to niech dołączy do grona entuzjastów.

Pisząc do autora można dostać gratisowe ebooki:
O WINIE I BUDOWANIU DOMU oraz
O WINOROŚLI I SAMOZATRUDNIENIU.


Licencja: Creative Commons
0 Ocena