Zespół Dandy-Walkera jest wadą rozwojową centralnego układu nerwowego. Wada ta pojawia się już w życiu płodowym dziecka. Więcej o tym rzadkim schorzeniu w artykule.

Data dodania: 2009-08-12

Wyświetleń: 6750

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 6

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

6 Ocena

Licencja: Creative Commons

 

    Pojęcie tej choroby   jako zespołu Dandy’ego – Walkera zostało wprowadzone  w 1952 r. Jest to wada rozwojowa dotycząca  tylnej  jamy czaszkowej , objawiająca się zamknięciem lub brakiem otwarcia otworów odpływowych komory czwartej , w efekcie czego tworzy się wodogłowie . Wada ta pojawia się już w życiu płodowym dziecka . W następstwie zaburzonego krążenia  lub zakażenia prawdopodobnie dochodzi do uszkodzeń strukturalnych To rzadkie zaburzenie rozwojowe występuje w okresie wczesnego dzieciństwa jak i w wieku dojrzałym.

    Główna charakterystyczna cechą tego zespołu jest poszerzenie tylnej jamy czaszkowej i wysokie położenie namiotu móżdżku. Robak móżdżku jest nierozwinięty , brakuje jego dolnej części. Często występuje dodatkowo torbiel pajęczynówkowa  , która przesuwa  lub uciska struktury móżdżku. Objawy polegają na zaburzeniu koordynacji ruchów , napięciu mięśni , zachwianiu równowagi ciała .

Zespół Dandy’ego –Walkera jest wadą  z którą często współistnieją inne zaburzenia rozwojowe . Objawy chorobowe pojawiają się ekspansywnie , lub powoli . Rozpoznanie przeważnie opiera się na badaniu tomografii komputerowej , rezonansu magnetycznego głowy. W okresie prenatalnym , lub noworodkowym wykonuje się USG główki .

     Każdy przypadek jest indywidualny . Objawy choroby i problemy dziecka są bardzo różne w zależności od wielkości uszkodzenia struktur robaka móżdżku , wielkości wodogłowia i czasu trwania choroby.

Licencja: Creative Commons
6 Ocena