Kryzys dotarł do Polski – pod tym zdaniem może podpisać się 6. na 10. polskich przedsiębiorców. Jednocześnie aż co czwarty badany (26%) wskazał, że kryzys nie ma wpływu na jego firmę lub ma pozytywne skutki. Na szczęście są przedsiębiorstwa, które postrzegają kryzys jako okazję do przeprowadzenia niezbędnych zmian w firmie,...

Data dodania: 2009-07-30

Wyświetleń: 1941

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kryzys dotarł do Polski – pod tym zdaniem może podpisać się 6. na 10. polskich przedsiębiorców. Jednocześnie aż co czwarty badany (26%) wskazał, że kryzys nie ma wpływu na jego firmę lub ma pozytywne skutki. Na szczęście są przedsiębiorstwa, które postrzegają kryzys jako okazję do przeprowadzenia niezbędnych zmian w firmie, na które nie było wcześniej zgody i chęci - takie wnioski płyną z raportu “Strategie firm w kryzysie” firmy 4 Results, przygotowanego przez Praktycy.com.

Firmy odczuwające negatywne skutki kryzysu są zmuszone do obniżenia marży firmy (58 % odpowiedzi) i renegocjacji kontraktów (39%). Przekłada się to na spadek zamówień, a co za tym idzie zmniejszenie przychodów odczuwane przez 6 na 10 badanych przedsiębiorstw.

- Kryzys postrzegany jest jednak przez połowę (51%) przedsiębiorstw jako szansa. Przede wszystkim jest to okazja do modyfikacji i racjonalizacji strategii zarządzania firmą – mówi Ireneusz Biliński, członek zarządu 4 Results. - Co 5. firma skupia się na rozwijaniu nowych form działalności, a 13% badanych przyznaje, że zwiększa zakres prowadzonej działalności o nowe geograficzne rynki.

Spadek cen może być rozpatrywany jako spadek przychodów. Z drugiej strony jest idealną okazją na outsourcing niektórych działów (marketing, Public Relations) do wyspecjalizowanych agencji, czy też większej konkurencyjności cenowej przedsiębiorstw na rynku. 16% badanych firm deklaruje zwiększenie sprzedaży i przychodów w tym roku. Pozytywnie postrzegane przez silne przedsiębiorstwa jest również zmniejszenie konkurencji na rynku. Zwłaszcza firmy dobrze znoszące kryzys gospodarczy postrzegają
obecną sytuację jako idealną do przejmowania konkurencji (25% odpowiedzi). 3/4 respondentów z tej kategorii koncentruje się obecnie przede wszystkim na zwiększeniu sprzedaży i rozwijaniu nowych form działalności.

Obecna sytuacja gospodarcza odciska swoje piętno na strategiach finansowych realizowanych przez rodzime firmy. Dominującą strategią, występującą we wszystkich grupach przedsiębiorstw, jest obniżanie kosztów funkcjonowania – ponad połowa odpowiedzi (53%). Należy je przede wszystkim powiązać ze zwolnieniami pracowników (28%), obniżkami płac (23%), obniżeniem wydatków na marketing i reklamę (34%), szkoleniami (30%), Public Relations (24%).

- Cięcie kosztów można rozpatrywać w dwóch aspektach: rzeczywistego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa lub przekształcenia się rynku pracownika w rynek pracodawcy. W trudnej sytuacji ekonomicznej pracownicy wyrażają większe zrozumienie i zaangażowanie w zmiany – komentuje Ireneusz Biliński z 4 Results.

23% firm koncentruje się w tym czasie na podniesieniu przychodów, jest to strategia wdrażana przede wszystkim przez firmy odczuwające pozytywny wpływ kryzysu (42% odpowiedzi w tej kategorii) oraz, co zaskakujące, przez firmy negatywnie znoszące obecną sytuację gospodarczą (25% odpowiedzi w grupie). Chęć podniesienia przychodów w tym roku, może być powiązana ze skutkami spowolnienia gospodarczego owocującymi obniżeniem kosztów działalności poprzez spadek cen na rynku (18%). Daje to realne możliwości na pozostawienie kosztów na obecnym lub niższym poziomie i zwiększenie zysku. Kolejne efekty kryzysu to m.in. zmniejszenie konkurencji na rynku (12%), rozwijanie nowych form działalności (20%), czy bezpośredni wzrost sprzedaży (16%).

- Obecna trudna sytuacja gospodarcza w długoterminowym rozliczeniu może okazać się korzystna dla polskiej przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa wyjdą z niej wzmocnione, z efektywniejszymi procesami i metodami zarządzania oraz urealnionym planami finansowymi – podsumowuje Ireneusz Biliński.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena