Artykuł zawiera podstawowe pojęcia związane z branżą transportową. Dowiedz się co oznacza dokładnie transport ponadgabarytowy i czym różni się on od transportu specjalistycznego. W artykule przedstawiamy także informacje na temat transportu międzynarodowego i krajowego.

Data dodania: 2009-07-24

Wyświetleń: 5363

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak mówi definicja, transport jest to wykonywanie działań za odpłatnością, które mają na celu przewóz ludzi oraz materiałów, a także świadczenie różnego rodzaju dodatkowych usług transportowych. Transport oraz usługi transportowe mają bardzo duży wpływ na działanie gospodarki danego kraju i jest jej jednym z najważniejszych ogniw. Transport kształtuje ład w gospodarce poprzez odpowiednią realizację obrotu towarowego dzięki czemu w znacznym stopniu oddziałuje na poszczególne podmioty gospodarcze wpływając na ich rozwój. Spowodowane jest to tym, że praktycznie każda działalność gospodarcza i nie tylko związana jest z transportem. Może, to być przykładowo dowóz materiałów (np. budowlanych), ale także wywóz np. odpadów. W naszym kraju mamy dobrze rozwinięty system transportowy i faktycznie jest on bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki. Polskie firmy transportowe oprócz transportu wewnątrz krajowego świadczą również kompleksowe usługi transportu międzynarodowego, który wykonywany jest na terenie praktycznie całej europy.

Definicja mówi, że transport międzynarodowy to przewóz towarów które nadane są z terytorium kraju w którym znajduje się siedziba firmy transportowej, do odbiorcy znajdującego się na terenie innego państwa. Transport międzynarodowy podobnie jak transport krajowy, ma bardzo dużą wagę dla gospodarki kraju. Rodzaj przewożonych towarów także jest zbliżony do towarów przewożonych na terenie tylko jednego kraju, jednak z uwagi że transport międzynarodowy może wiązać się przebyciem dużych odległości przez przewoźnika wyklucza on przewóz np. produktów spożywczych o bardzo krótkim terminie ważności.

Warto również wspomnieć o bardzo ważnej gałęzi transportu jakim jest transport ponadgabarytowy, czyli transport towarów których rozmiar i waga przekracza dopuszczalne normy poruszania się po drogach. Można przyjąć, że transport ponadgabarytowy to przewóz towarów których wysokość przekracza 4 metry, długość 16,5 metra, szerokość 2,5 metra, natomiast waga jest większa niż 42 tony. W ostatnim czasie w naszym kraju pojawia się coraz więcej firm świadczących usługi transportu ponadgabarytowego, zarówno krajowego jak i międzynarodowego.

W transporcie pojawia się również termin transport specjalistyczny, który może być również określeniem zastępczym dla transportu ponadgabarytowego. Istnieje jednak różnica pomiędzy tymi dwoma określeniami. Transport specjalistyczny oznacza przewóz ładunku gabarytowego gdzie wyznaczona jest już odpowiednia trasa, której przebieg omija różnego rodzaju przeszkody. Natomiast transport ponadgabarytowy określa transport towarów o odpowiednio dużych gabarytach. Aby wykonać przewóz takiego ładunku ponadgabarytowego firmy zajmujące się tego typu transportem muszą najpierw zdobyć zezwolenia po które muszą wystąpić do odpowiednich organów. Posiadanie takich zezwoleń daje w razie potrzeby możliwość przydzielenia eskorty policyjnej, pilotażu, a nawet demontażu pojawiających się na drodze przeszkód, takich jak np. oświetlenie, znaki drogowe, czy sygnalizacja świetlna.
Licencja: Creative Commons
4 Ocena