Pornografia to bardzo łatwy i prosty dostęp do niej sprawia, iż przestępcy seksualni nie tylko czują się bezkarnie ile, materiały takie traktują jak swego rodzaju „poradniki” w jaki sposób mogą sobie uprzyjemnić swoje praktyki seksualne.

Data dodania: 2009-07-23

Wyświetleń: 2748

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czym jest pornografia nie trzeba zbytnio tłumaczyć nikomu. Jak wiadomo, bowiem są to wszelkiego rodzaju materiały erotyczne zaliczane do tak zwanej twardej erotyki czyli zdjęcia, filmy pornograficzne oraz dość brutalne metody na uprzyjemnienie sobie doznań seksualnych. Teoretycznie pornografia nie jest złem, które niszczy każdego i wpływa wyłącznie negatywnie na poszczególne jednostki.
Pornografia to bardzo łatwy i prosty dostęp do niej sprawia, iż przestępcy seksualni nie tylko czują się bezkarnie ile, materiały takie traktują jak swego rodzaju „poradniki” w jaki sposób mogą sobie uprzyjemnić swoje praktyki seksualne.
Pornografia to prawnie i społecznie akceptowana dziedzina czy też sfera życia. Dostęp do tego typu materiałów nie podlega bowiem żadnym restrykcjom prawnym. Ponadto pornografia posiada w sobie nierzadko elementy perwersji, także te najgroźniejsze dla omawianych tu osobników, czyli o elementy agresji, przemocy i zniewolenia w ukazywanych stosunkach seksualnych, co więcej sceny miłosne przestawiają często bardzo młodzi, a nierzadko także zbyt młodzi aktorzy. U przestępcy seksualnego obserwowanie tego typu scen, wywołuje obniżanie się progu pobudliwości seksualnej, dlatego też ludzie namiętnie chłonący różnego rodzaju treści pornograficzne właśnie bardzo szybko obojętnieją na zwyczajne sceny miłosne i szukają coraz mocniejszych doznań seksualnych z perwersją na czele.
Łatwy dostęp do pornografii powoduje też inne bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim jest depersonalizacja obiektu seksualnego i sprowadzenie go do roli instrumentu w zaspokajaniu narastającego podniecenia. Taka zaś postawa, wypaczając podstawowy sens zasad moralnych, doprowadza w prostej linii do różnego rodzaju wynaturzonych często eksperymentów w zaspokajaniu coraz to bardziej wynaturzonych potrzeb i upodobań.
Licencja: Creative Commons
3 Ocena