Coraz więcej polskich studentów płaci za kształcenie. Tak dzieje się na całym świecie. Dlatego już teraz warto zadbać o finansowanie edukacji i zapoznać się z kredytami studenckimi oferowanymi przez różne banki.

Data dodania: 2009-07-20

Wyświetleń: 2238

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative CommonsKoszty studiowania w Polsce nie są niskie (nawet na uczelniach publicznych) i dlatego bardzo często przyszli studenci są zmuszeni poszukiwać źródeł finansowania poza budżetem domowym. Wielokrotnie ciężar związany z utrzymaniem studenta przerasta możliwości finansowe jego lub jego rodziców. Zatem dla młodych, ambitnych ludzi w grę wchodzi albo otrzymanie stypendium (finansowanego ze środków publicznych lub prywatnych) albo kredyt studencki.

O ile w pierwszym przypadku należy wykazać się ponadprzeciętny poziomem wiedzy i umiejętności pośród wielu innych kandydatów którzy również chcą się uczyć, to drugie rozwiązanie możesz bez problemu wybrać w kilku wybranych bankach komercyjnych. Główną korzyścią kredytów studenckich jest atrakcyjne, niskie oprocentowanie (3/4 głównej stopy procentowej, tzw. redyskontowej, NBP), ponieważ część odsetek finansuje państwo.

O przyznanie kredytu studenckiego mogą ubiegać się wszyscy studenci niezależnie od typu szkoły (prywatne i publiczne) i rodzaju studiów (dzienne, zaoczne, wieczorowe). Od kilku lat o kredyty te mogą ubiegać się także doktoranci. Koniecznym warunkiem ich otrzymania jest spełnienie kryterium dochodowego, czyli odpowiednio niski dochód na osobę w rodzinie studenta. Ideą stworzenia specjalnych kredytów studenckich przez państwo było stworzenie pomocy finansowej dla studentów z mniej zamożnych rodzin, niejednokrotnie bardzo zdolnych ludzi, którzy bez wsparcia finansowego nie mieliby szans na kształcenie się. Wnioski o kredyt studencki składa się corocznie do 15 listopada w wybranych bankach komercyjnych. Decyzje o przyznaniu kredytów są podejmowane w grudniu. Jeżeli otrzymasz taki kredyt studencki, maksymalny okres kredytowania będzie odpowiadał długości twoich studiów, ale nie więcej niż 6 lat. Kolejne transze kredytu są wypłacane przez 10 miesięcy w roku akademickim. Co pół roku będziesz musiał przedstawiać w banku zaświadczenie z uczelni, że zaliczyłeś kolejny semestr i nadal studiujesz.

Najważniejszą cechą tego kredytu jest fakt, że od momentu zakończenia nauki upłyną jeszcze dwa lata zanim rozpoczniesz spłatę. W tym okresie masz możliwość rozpocząć swoją karierę zawodową i usamodzielnić się finansowo bez dużych obciążeń na samym początku samodzielnej ścieżki życiowej. Ze względu na niskie oprocentowanie i długi okres spłaty (dwukrotność okresu kredytowania), obciążenie związane ze spłatą kolejnych rat nie powinno być dla ciebie uciążliwe. Oczywiście spłatę kredytu możesz rozpocząć zaraz po studiach, a dodatkowo – w przypadku uzyskiwania wysokich dochodów - możesz wystąpić do banku o przyspieszenie spłaty kredytu. Dla studentów przygotowano również niespodziankę – 5% najlepszych absolwentów każdej uczelni może liczyć na umorzenie aż 20% kredytu.Dobre wykształcenie kosztuje – to powszechna prawda, o której wiedzą studenci na całym świecie. Mając do wyboru przeciętny, ale bezpłatny kierunek studiów na uczelni publicznej i wysokiej jakości, wzbogacony ciekawymi zajęciami dodatkowymi, ale odpłatny program studiów, nie powinieneś się długo zastanawiać. Na dobrej edukacji nie możesz oszczędzać, gdyż od niej zależy twoja przyszłość. Kredytu nie powinieneś się bać, gdyż w przypadku finansowania dobrych studiów, należy go traktować jako inwestycję a nie jako koszt.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena