Na zachodzie Europy i w Japonii coraz większą popularnością cieszą się poradnie filozoficzne. Czym są i czym różnią się od gabinetów psychologów czy biur zajmujących się public relations i dlaczego warto przenieść je na polski grunt

Data dodania: 2009-05-18

Wyświetleń: 2669

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nikogo nie dziwi już to, że coraz więcej osób korzysta z usług terapeutów i psychologów. Chodzenie na jakąkolwiek terapię przestało być wstydliwe. Co więcej w niektórych kręgach stało to się wręcz modne. Psycholodzy pomagają rozwiązywać problemy, jakie przed współczesnym człowiekiem stawia życie. Ułatwiają pogodzenie się z przeszłością, uczą motywacji, pokazują jak radzić sobie ze stresem. Ale w odpowiedzi na wielość problemów różnej natury coraz większą popularnością na zachodzie Europy i w Japonii cieszą się poradnie filozoficzne.
O ile w gabinecie psychologa badaniu i terapii podlega konkretny człowiek z określonym problemem,w przypadku korzystania z poradni filozoficznej analizie podlega sam problem. Oznacza to, że osoba zwracająca się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś dylematu, uczestniczy w procesie analizy, niejako jedynie wspomagana przez osobę, która ową analizę prowadzi. Szukanie odpowiedzi na trudne pytania przypomina formą starożytne szkoły filozoficzne, gdzie nauczyciel i uczeń poszukiwali rozwiązań metodą dedukcji, wyciągając wnioski z otaczającej ich rzeczywistości i posiadanej już wiedzy.
Słysząc termin poradnia filozoficzna zapewne nie jedna osoba pomyśli sobie, na co komu analizowanie problemów filozoficznych. Pamiętać jednak należy, że filozofia to nie tylko pytania o strukturę rzeczywistości, o to, jaki jest świat, ale także badania nad moralnością człowieka. I to właśnie kwestie etyczne są najczęściej rozważanymi podczas takich spotkań. O ile u psychologa analizie podlegają motywy działań, drążenie w psychice pacjenta w celu znalezienia wytłumaczenia pewnych zachowań, o tyle w poradni filozoficznej rozważa się kwestie tego, co jest dobre, a co niemoralne. Ocenia się postawy, analizuje posunięcia i działania pod kontem ich etyczności.
Poradnie filozoficzne to często coś pośredniego między gabinetem psychologa a doradztwem PR. Filozofia pomaga zrozumieć rzeczywistość, a teoretyczny dorobek erystyki – czyli sztuki prowadzenia sporów, uczy jak prowadzić rozmowy, jak dobrze argumentować, jak zmylić przeciwnika, jak nie dać się wciągnąć w tzw. pyskówkę. Filozoficzne podejście do problemu pomaga też przewidzieć ewentualne pytania i zarzuty, umie zatem im zapobiec. Z poradni filozoficznej korzystają często szefowie dużych firm, których czekają trudne negocjacje. A również ci, którzy chcą nauczyć się rozważać pewne kwestie dla samych siebie, aby móc potem zabłysnąć wiedzą w towarzystwie.
W Polsce poradnie filozoficzne mają głównie charakter propagatorski. Mają na celu propagowanie i zachęcanie do studiowania filozofii. Często służą pomocą studentom, którzy przygotowują się do egzaminów, albo piszą prace semestralne. Być może jednak moda na filozofowanie dotrze i do nas. Warto, żeby tak się stało, bo wbrew ogólnym wyobrażeniom na temat filozofii, to nie tylko rozprawianie o niczym, uprawiane przez natchnionych intelektualistów.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena