W internecie znajdziesz wiele wzorów pism, umów potrzebnych każdemu przedsiebiorcy w prowadzonej działalności. Gotowe wzory pism, umów i innych niezbędnych dokumentów spotykanych w obrocie gospodarczym zapewniają wysoką jakosć a użytkownik zyskuje gwarancje poprawności i zgodności z obowiazującym prawem.

Data dodania: 2009-04-03

Wyświetleń: 4344

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W internecie znajdziesz wiele wzorów pism, umów potrzebnych każdemu przedsiebiorcy w prowadzonej działalności. Gotowe wzory pism, umów i innych niezbędnych dokumentów spotykanych w obrocie gospodarczym zapewniają wysoką jakosć a użytkownik zyskuje gwarancje poprawności i zgodności z obowiazującym prawem.

Na stronach znajdują się wzory pism dotyczące: zatrudnienia, umowy związane z prowadzeniem działalności, pisma i dokumenty handlowe, wszelkie dokumenty dotyczące sprzedaży. W bazie można znaleść zbiór wzorów pism i aktów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz z zakresu egzekucji należności pieniężnych, prowadzonej na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wśród najpopularniejszych można wymienić:


Wzór umowy o dzieło: -

Pracodawcy zawsze szukają niższych kosztów pracy, pracownicy - pracy albo też wyższego wynagrodzenia. Te dążenia mogą spotkać się przy podpisaniu umowy o dzieło, jeżeli pracodawca podzieli się zyskami z tytułu mniejszych kosztów pracy ze swoim nowym "pracownikiem".

Umowa o dzieło jest atrakcyjną formą zatrudnienia, gdyż:
od umowy tej nie są odprowadzane składki ZUS,

naliczany jest od niej koszt uzyskania przychodu minimum 20% bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego.

Jest to zatem bardzo tanie podatkowo rozwiązanie. Przy takim samym nakładom finansowym pracodawcy zatrudniony otrzyma wyższe wynagrodzenie netto.

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć zarówno charakter materialny (ubranie, mebel, samochód) jak i niematerialny (obraz, fotografia, program komputerowy). Dzieło może polegać na stworzeniu nowego dzieła bądź też przetworzeniu bądź obróbce dzieła już istniejącego. Istotą dzieła jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do osiągnięcia oznaczonego rezultatu (sprawnie działającego programu komputerowego, namalowanego obrazu).


Inne wzory umów o pracę

Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów umów o pracę:

na czas nieokreślony;
na czas określony (np. od 1 maja 2005r. do 31 grudnia 2006r.);
na czas wykonania określonej pracy (np. na czas do zakończenia budowy budynku mieszkalnego przy ul...);
na czas określony obejmujący czas nieobecności innego pracownika, jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa tego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (tzw. umowa na zastępstwo)
umowa o pracę na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy.


Najlepiej przy podpisywaniu umowy skorzystać z profesjonalnie przygotowanych wzorów umów zwiazanych z zartrudnieniem.

Wśrod innych popularnych wzorów pism, dokumentów można przedstawić gotowe wzory pozwów.

Pozew - pismo procesowe wszczynające proces cywilny, zawierające powództwo (skonkretyzowane żądanie określonego zachowania wysunięte przez składającego - powoda przeciwko określonej osobie - pozwanemu) oraz uzasadnienie przytaczające okoliczności faktyczne na poparcie powództwa. Pozew nie musi zawierać podstawy prawnej przyszłego rozstrzygnięcia.

Warto przy tworzeniu skorzystać z przygotowanych przez specjalistów wzorów pozwów dla każdego.

Zapraszamy ksiegarnia.

http://ksiegarnia.szkolenia24h.pl
Licencja: Creative Commons
0 Ocena