Artykuły

post

Zagmatwane polskie prawo

Prawo farmaceutyczne w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie tak jak dynamicznie rozwija się rynek leków. Prawo farmaceutyczne muszą znać aptekarze,firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją leków. Powinni prawo farmaceutyczne znać w koniecznym zakresie również lekarze.

post

Zabezbieczenie alimentów

Zabezpieczenie udzielane jest – co do zasady - na wniosek, zgodnie z art. 732 k.p.c. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

post

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny jest kolejnym sposobem testamentowego rozrządzenia jakiego może dokonać spadkodawca obok postanowienia, ustanowienia wykonawcy testamentu, czy zapisu zwykłego.

post

Odwołanie darowizny

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. ażącą niewdzięczność w rozumieniu art. 898 § 1 kodeksu cywilnego musi cechować znaczne nasilenie złej woli skierowanej na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody majątkowej.

post

Skutki odwołania darowizny

Darczyńca czyniący darowiznę z zastrzeżeniem objęcia jej przedmiotu małżeńską wspólnością majątkową, a więc realizujący wyjątek od odmiennej zasady wchodzenia darowizn do majątku odrębnego małżonków (art. 33 pkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) powinien ponosić pewne tego konsekwencje i ryzyko swojego oświadczenia o darowiźnie.