odnawialne

Zalety Energii Słonecznej

Zalety Energii Słonecznej

Myśląc o kryzysie energetycznym z którym przyjdzie nam się zmierzyć wraz z wyczerpaniem się paliw kopalnych, potrzebujemy przemyśleć  które źródło energii będzie mogło nam najlepiej służyć jako główne. Obecnie używamy kilku alternatyw, jak elektrownie wodne, biomasa, wiatraki i baterie słoneczne.