Artykuły

post

Matka bez poczucia winy

Gdy kobieta zostaje matką, chce być najlepszą matką. Tylko kim jest ta najlepsza? Najlepszą, czyli jaką? Co musi robić, co musi umieć, z czym musi umieć sobie radzić? Ile w tym "musieć" jest miejsca na kochanie, na wrażliwość, na wyrozumiałość? Ile miejsca w tym "musieć" rzeczywiście zajmuje dziecko?

post

Dobry mąż jest dobrym ojcem

Żyjemy w świecie szybkiego tempa, dużego rozproszenia, które nie sprzyja głębokim przemyśleniom na temat spraw ważnych, fundamentalnych. Jesteśmy miotani, jak łódka bez steru, wiatrami różnych poglądów, skrajnych postaw. Jesteśmy zagubieni i postępujemy źle, choć twierdzimy, że chcieliśmy dobrze.