koloru

Światło i kolor

Światło i kolor

Aby w pełni zrozumieć pojęcie koloru, należy zestawić ze sobą trzy elementy: światło, oczy i obiekt. Bez światła nie ma koloru – to ono sprawia, że go widzimy i określa w jaki sposób. Dlaczego niektóre rodzaje światła pozwalają nam zobaczyć prawdziwy kolor, a inne tylko jego zniekształconą postać?