biznes plan

Nie tylko kredyt, nie tylko dotacja,czyli jak jeszcze można sfinansować swój wyjątkowy pomysł na biznes?

Nie tylko kredyt, nie tylko dotacja,czyli jak jeszcze można sfinansować swój wyjątkowy pomysł na biznes?

Anioły biznesu oraz fundusze venture capital. To prywatni inwestorzy dysponujący kapitałem na inne inwestycje niż te, które oferuje rynek finansowy. To zamożne osoby, które w zamian za fundusze oraz niejednokrotnie udzieloną pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem oczekują wysokiej stopy zwrotu w taką inwestycję.