Poznaj elementy, które decydują o końcowym sukcesie w nauce języka obcego lub jego braku. Dzięki temu zoptymalizujesz proces swojej nauki, a to pozwoli Ci zdobyć swój cel.

Data dodania: 2009-01-02

Wyświetleń: 3614

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Uczenie się języków obcych, którego celem jest zdobycie praktycznej biegłości w danym języku jest procesem, który może zostać skrócony do relatywnie krótkiego okresu czasu. Możliwe jest to poprzez skoncentrowanie się na tych trzech elementach:

- Efektywność.
- Właściwy sposób nauki.
- Wydajność.


Te elementy odnoszą się do pytań: „co?”, „dlaczego?” i „jak?” należy się uczyć.

Innymi słowy: najpierw decydujesz, co/czego będziesz się uczył. Ten wybór uzależniasz od tego, co da Ci największą praktyczną wiedzę w danym języku, w jak najmniejszej ilości czasu. Następnie, dokonujesz selekcji materiałów, z których się uczysz, uzależniając swój wybór od własnych preferencji, a kończysz na ustaleniu sposobu uczenia się który pozwoli Ci uzyskać, jak najlepsze efekty, w jak najmniejszej jednostce czasu.

Jeśli wybierzesz nie odpowiadający Ci materiał do nauki, to bez znaczenia jest sposób i czas Twojej nauki – praktycznie niemożliwe jest w takim wypadku osiągnięcie biegłości językowej. Tak, że świadomy wybór materiału, jest najważniejszy. Ale zanim to w ogóle zrobisz powinieneś zastanowić się nad elementami przemawiającymi za i przeciwko nauce danego języka. Istotne jest, aby wiedzieć, po co potrzebny jest Ci dany język: jak, w jaki sposób i gdzie będziesz go wykorzystywać? To zdeterminuje zakres materiałów, z których będziesz się uczył.

Jeśli nie masz prawdziwego powodu, a co za tym idzie, wysokiego stopnia zainteresowania studiowaniem materiału do nauki języka, to prawdopodobnie nie skorzystasz z niego tak, jak byś mógł. Dlaczego to takie ważne? Nauka języka sama w sobie niesie pewien element monotonii, który musi zostać co najmniej zrównoważony prawdziwym zainteresowaniem przejawianym w stosunku do tej nauki. Każda, nawet najbardziej odpowiednia i wydajna dla Ciebie metoda nauki, wymaga powtarzania, czyli powracania do już przerabianych partii materiału. Co z tego wynika? Jeśli nie jesteś zainteresowany w ogóle sportem, a wybrany przez Ciebie materiał dotyczy tego zagadnienia, to jak długo będziesz w stanie utrzymać koncentrację i choćby minimalne nim zainteresowanie? Ważne, abyś był pewien, że możesz uczyć się z danego materiału codziennie, aż zdobędziesz to, co chcesz, czyli określony poziom znajomości języka. Zwykle chodzi oto, aby materiał dotyczył rzeczy, które same w sobie Cię interesują.

Co się zaś tyczy samej efektywności nauki, to nawet najlepszy materiał sam w sobie nie zda się na wiele, jeśli nie zapewni Ci stałego elementu powtórek, pewnej formy uznania swoich postępów oraz możliwości sprawdzenia swojej wiedzy. Zastanów się, czy dana metoda nauki zapewnia Ci te elementy w rozsądnie krótkim czasie? Jeśli nie, najprawdopodobniej ta metoda nie jest właściwa.
 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena