Ci, którzy znają odpowiedź na to pytanie po prostu kochają, w każdych warunkach i wszelakich okolicznościach.

Data dodania: 2008-12-09

Wyświetleń: 4386

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czym jest miłość? Definicje encyklopedyczne bardzo mało wyjaśniają.Nie będę ich tutaj przytaczał. Ja wiem na pewno czym miłość nie jest, apoproszony o wyjaśnienie czym jest miłość – mam dwa wyjścia: albo siępoddaję, albo rozpoczynam swe przedstawienie, upewniając się co jakiśczas, czy mój słuchacz wciąż jest ze mną.

Jak mawiał poeta: “Z miłością jest jak z gruszką – jest słodka i maswój kształt”. Ale kto jest w stanie zdefiniować smak i kształtgruszki? Znacznie prościej jest wręczyć drugiej osobie ten owoc,zachęcając do skosztowania. Słowa mogą okazać się wówczas zbyteczne.
Zgodnie z literaturą wedyjską miłość w swej najczystszej postacijest czymś, co wiecznie nam towarzyszy i nigdy nas nie opuszcza. SriCaitanya Mahaprabhu nauczał (CC Madhya, 22.107), że w naszej duszy odzawsze rezyduje czysta miłość i pełne szczęście. Miłości i szczęścianie można zatem uzyskać z żadnego innego źródła. To pewnie dlategojedynie rozczarowanie spotyka tych, którzy szukają tych “skarbów”wyłącznie na zewnątrz.

Miłość jest cechą tak naturalną dla duszy, jak oddychanie dla płuc,czy trawienie dla żołądka. Tak jak jakość powietrza i rodzaj pożywieniawpływają na zdrowie naszego organizmu, podobnie nasz własny sposóbmyślenia wpływa na “zdrowie” naszej miłości i szczęścia.

Jak często zdarza nam się przypominać o tym, że oddychamy? Jakczęsto jedząc posiłek zastanawiamy się nad tym jak nasz układ trawiennybędzie rozkładał pokarm na czynniki pierwsze, i jak będą onewykorzystane przez cały organizm? Te procesy po prostu się w nasodbywają. Nie możemy ich ani włączyć, ani wyłączyć. Tak samo jest zmiłością, ona w nas jest, albo w pełnym rozkwicie, albo w pełnejgotowości do pełnego rozkwitu. Innych opcji nie ma.

Umiejętność doświadczania czystej miłości i szczęścia posiadamyzawsze. Tak samo jak umiejętność oddychania posiadamy odkądzaliczyliśmy pierwszego klapsa witającego nas na tym świecie. Gdyjednak w pobliżu nas wybucha pożar, a wokół pełno duszącego dymu,krztusimy się i czujemy ból w płucach. Podobny dyskomfort czujemy gdynasze myśli są nieżyczliwe, blokując naszą miłość i szczęście przedpełnym rozkwitem.

“Z myśli wyrasta słowo,
Ze słowa rodzi się czyn,
Czyny tworzą przyzwyczajenie,
Przyzwyczajenia stają się cechą charakteru.
Zwracaj więc baczną uwagę na myśli
i ich drogi.
Pozwól aby wyrastały z Miłości,
Z szacunku dla wszystkiego co żywe”.

– Budda

W powyższych słowach Buddy zawarta jest istota Jego nauk i klucz dodrzwi oddzielających nas od szczęścia. Zaś dwie ostatnie linijkizawierają podstawowy warunek prawdziwej miłości – SZACUNEK dowszystkiego co żywe.

Wniosek jest prosty – jeśli nie ma w nas szacunku do WSZYSTKEIGO cożyje, to tak zwana miłość do tej osoby, do tamtej osoby, do nacji, dopartii, do ideologii, do Boga, do czegokolwiek i kogokolwiek, jestniczym innym jak tylko mniej lub bardziej zawoalowanym egoizmem,fanatyzmem, pożądaniem. Mocne słowa – prawda? Zacznijmy po kolei.

BJaka może być miłość?/B

Ilekroć zadaję to pytanie na warsztatach, lub podczas wykładów wodpowiedzi otrzymuję mnóstwo przymiotników takich jak: bezwarunkowa,warunkowa, głęboka, płytka, wierna, czysta, szczera, naiwna, szaleńcza,wznosząca, pożądliwa, rozkwitająca, chora, uzależniająca, promienna,niszcząca, romantyczna, itp… To prawda, w taki sposób wielu ludziokreśla miłość. Tak opisują ją poeci, prozaicy, autorzy tekstówpiosenek, filozofowie, mędrcy, nauczyciele duchowi wszelkich tradycji.Lecz czy aby na pewno wszystkie z tych przymiotników odnoszą się domiłości?

Gdy Kryszna został zapytany przez pasterki Gopi (Bhag 10.31) ostosunki pomiędzy osobami darzącymi się miłością, w odpowiedzi dokonałOn podziału miłość na takie oto cztery kategorie i zaznaczył że tylkodwie ostatnie z tych czterech traktują o prawdziwej miłości.

B1. Miłość niewdzięczna:/B występuje wówczas gdy osobaobdarowywana miłością buntuje się przeciwko starszym i wyższym osobom.Np. pomimo tego, że syn otrzymuje wszelkiego rodzaju rzeczy odkochających rodziców, może być niewdzięczny i nie odwzajemniać się im.Osoby niewdzięczne otrzymują łaski od rodziców, nauczycieli lubstarszych, a pomimo tego lekceważą ich.

B2. Miłość odwzajemniająca:/B osoby, które jedynieodwzajemniają miłosne uczucia drugiej strony, są według Kryszny podobnehandlarzom. Dają tyle miłości, ile otrzymują od strony przeciwnej.Praktycznie nie ma tam kwestii miłości. Jest to jedynie transakcjahandlowa oparta na egoizmie. Zdaniem Kryszny nawet ci bez żadnegozaangażowania w sprawy miłosne lepsi są niż tacy odwzajemniający sięegocentryczni kupcy.

B3. Miłość bezwarunkowa:/B występuje wtedy gdyobdarzamy miłością nawet pomimo przeciwnego nastawienia drugiej strony.Szczerą miłość można dostrzec np. u ojca lub matki, kiedy kochają oniswoje dzieci pomimo lekceważenia z ich strony.

B4. Miłość samowystarczalna:/B Taka miłość ma miejscewtedy gdy osiągamy wewnętrzne zadowolenie. Osoba będącasamowystarczalną kocha miłością bezwarunkową wszystkich i każdego bezwyjątku, lecz sama nie potrzebujemy w zamian niczyjej miłości. Osobykochające w taki sposób Kryszna nazywa mianem atmarama, co oznacza, żepochłonięte są one myślami o Najwyższym Osobowym Bogu i nie dbają o to,czy ktoś darzy je miłością, czy też nie.

Bezwarunkowość miłości jest zatem głównym i jedynym warunkiemprawdziwej miłości. Według Kryszny tylko Miłość Bezwarunkowa jestMiłością. Wszystkie inne stany, pomimo iż często także nazywanemiłością są po prostu mniej lub bardziej wysublimowanym egoizmem,transakcją, chciwością, zaborczością, żądzą.

BTest na bezwarunkowość miłości./B

Każdy z nas w prosty sposób może sprawdzić czy miłość jaką darzymydrugą osobę jest bezwarunkową czy też pożądliwą. Wystarczy że poczekamydo pierwszego nieporozumienia i przyjrzymy się pojawiającym się w nasemocjom. Jeżeli odczuwamy złość, a winę za tą złość skłonni jesteśmyprzypisać osobie, którą wczoraj jeszcze kochaliśmy, oznacza to, żenasza miłość nie jest jeszcze bezwarunkową.

Jeżeli zaś nasza “miłość” przeradza się w nienawiść, to z pewnościąnie jest to miłość, lecz żądza, która właśnie spotkała się zrozczarowaniem, i teraz nienawidzi zamiast “kochać”. Nienawiść jesttylko i wyłącznie drugą stroną monety zwanej żądzą. Choć żądza potrafiprzybrać szaty miłości i zachowywać się romantycznie i czule, to gdynapotka na swej drodze rozczarowanie w oka mgnieniu przeradza się wsromotną nienawiść.

Miłość bezwarunkowa zaś pozostaje bezwarunkowa w każdychokolicznościach. Taka miłość kocha bez żadnej przyczyny – pomimowszystko. Szacunek, życzliwość, serdeczność znajdują się zarówno zjednej jak i z drugiej strony monety zwanej Miłością Bezwarunkową. TakaMiłość pozwala nawet odejść drugiej osobie, jeśli ona tego bardzopragnie i uważa, że tak jest dla niej / dla nas najlepiej. MiłośćBezwarunkowa nigdy nie przestaje dawać ani służyć. Celem do któregobezustannie zmierza, a przy tym raz za razem go osiąga jest służenie idawanie na jeszcze większą skalę, wciąż lepiej i lepiej.

BParadoks żądzy/B

Wedy mówią że miłość i żądza są tak różne jak złoto i żelazo. Takjak z żelaza można uczynić replikę złota poprzez zamaskowaniezewnętrznej warstwy, podobnie żądza może zdawać się być miłościąpoprzez zewnętrzne symptomy. Ale żądza jest tylko zwierzęcym popędemwynikającym z pragnienia ciała, podczas gdy miłość jest wzniosłymcałkowitym oddaniem siebie samego wyłącznie dla przyjemności ukochanejosoby.

Żądza jest samolubna, podczas gdy miłość jest bezinteresowna.Samolubność rujnuje relacje, bezinteresowność odżywia je. Właśniedlatego związki, które uformowały się na podstawie żądzy – tak zwanemałżeństwa z “miłości” – mają tendencje do bycia wysoce ulotnymi, cojest ewidentnie potwierdzone gwałtownym wzrostem tempa rozwodów wkulturach zachęcających do seksualnej swobody. Statystyki mówią, że wUSA i Europie co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem przed upływempierwszych trzech latach trwania związku.

Nigdy nie zapomnę barwnych słów mojego znajomego – prawnika, gdyzdawał mi on relację z kilku interesujących widowisk, jakie odbyły sięw sądowych salach rozpraw właśnie podczas spraw rozwodowych. Na żadnychrozprawach – jak mówił – konfliktowe strony nie pałają do siebie takwielką nienawiścią i nie obrzucają się tak wyszukanymi epitetami jak nasprawach rozwodowych. Nasuwa się pytanie – Jaka jest tego przyczyna?Dlaczego ci, którzy jeszcze niedawno przyrzekali sobie “miłość,wierność, uczciwość małżeńską”, którzy otaczali się czułością, oddaniemi troską teraz wyglądają na dozgonnych wrogów, i z powodu nienawiścinie są nawet w stanie z szacunkiem i godnością spojrzeć sobie w oczy?

Czy to, co ich łączyło wcześniej mogło być bezwarunkową miłością, czy tylko zwykłą żądzą?

BZakochałem się, i co dalej?/B

W swym życiu parę razy zdarzyło mi się porządnie zakochać – izapewne nie jestem odosobnionym wyjątkiem. Czy ty również pamiętaszswoje pierwsze miłosne uniesienie? Czy pamiętasz co się z tobą wtedydziało? Na czym skupione były wszystkie twoje myśli? Co ze snem w nocy?Jakie uczucia towarzyszyły ci, gdy nadeszła chwila zbliżenia do niej/doniego, by zagaić pierwsze słowa? Czy pamiętasz może jak w twoim żołądkulatały przysłowiowe motyle?

Ja pamiętam to doskonale. Przez wiele dni z trudem zasypiałem,myślami byłem cały czas przy niej, a tuż przed pierwszą rozmową, niedość że w brzuchu roiło się od motyli to na dodatek dostałem ostregorozwolnienia.

Gdy było już po wszystkim, gdy rozmowa mimo rozwolnienia i przerw znim związanych potoczyła się zgodnie z moim planem, wówczas motyleodleciały, i poczułem dużą ulgę. Mój układ trawienny wkrótce powróciłtakże do normalnej pracy.

Skąd taka reakcja ciała? Czy to wszystko nie mogłoby się odbyć dużo spokojniej?

A teraz czas na moją ulubioną wizualizację (zainspirowaną przez Anarchiusza). Powinna ona przynajmniej częściowo dostarczyć nam odpowiedzi na dwa powyższe pytania.

Wyobraź sobie że jesteś sam na środku wielkiej polany. Naglesłyszysz szczekanie psów i widzisz jak w twoim kierunku galopuje pięćwielkich dobermanów. Wygląda na to że biegną prosto na ciebie i niemają wcale przyjacielskich zamiarów. Rozglądasz się szybko za jakimśratunkiem. W pobliżu nie ma żadnego drzewa, żadnego płotu. Jest tylkowielka pusta płaska przestrzeń, nie widać nikogo, kto mógłby ci pomóc.Pozostało ci około 20 sekund nim cię dopadną. Stoisz nieruchomo a twojemyśli skupiają się na tym, co wkrótce się stanie… Jak sie czujesz? Cosię dzieje z twoim żołądkiem?

Zostało ci tylko 5 sekund, 4, 3, 2, 1… i wtem okazuje się że psy nierzucają się na ciebie, by cię rozszarpać i pożreć, lecz biegną dalej,ocierając się jedynie o twoje nogawki. Czy czujesz ulgę?

Obie sytuacje są diametralnie różne, lecz motyle w żołądku mogą byćpodobne. Strach w sytuacji z psami jest oczywisty, grozi nam nawetśmierć. Strach na pierwszej randce jest znacznie subtelniejszy i wynikaz obawy przed porażką, niepowodzeniem i odrzuceniem. Jednak w jednymjak i w drugim przypadku mamy do czynienia ze strachem, który jestsprawcą żołądkowych motyli.

Czy miłosne zakochanie które przepełnione jest strachem może byćmiłością bezwarunkową, czy jest po prostu zwykłą żądzą, pragnieniem,wyobrażeniem?

BDlaczego żądza jest tak powszechna?/B

Wedy mówią, że ten świat materialny, z planetą Ziemią włącznie, jestmiejscem niedoli, cierpień, trosk, nieszczęść, niepokojów. W takimwłaśnie celu został zaprojektowany i stworzony. Istoty które rodzą siętutaj, kierowane są egoistycznymi pragnieniami niezależności, chcą byćw centrum uwagi, chcą by świat kręcił się wokół nich. A wszystko towynika z zazdrości o Boga – o Najwyższą Istotę.

Zgodnie z Wedami ten świat materialny jest jedynym miejscem w którymmożemy do woli, lecz tymczasowo “bawić się w Boga” i go imitować wpewnym wąskim zakresie. Za każdym razem gdy myślimy: “To jest mój dom,moja żona, mój mąż, moje dzieci, mój samochód, moja firma, mój kraj,moja planeta, moje ciało, ja to kontroluję i ja tym zarządzam, itd.itp.” stawiamy się w nienaturalnej dla nas pozycji Boga. A wszystko codla nas nienaturalne jest prędzej lub później przyczyną naszej niedoli.

Jak długo wytrzymamy w szczelnym pomieszczeniu, w którym zamiastpowietrza jest duszący dym? Czy jesteśmy w stanie zaspokoić naszepragnienie pijąc słoną morską wodę? Podobnie nie możemy osiągnąćszczęścia stawiając się na pozycji pana, władcy i kontrolera. Jest todla nas nienaturalne. Gdyby było inaczej, wówczas ludzie najbogatsi inajbardziej wpływowi byliby najszczęśliwsi. Wcale tak nie jest. Ludzienajbogatsi mogą być co najwyżej nieco dumniejsi od pozostałych i totylko do czasu aż ich duma nie zostanie przysłonięta jakimśniepowodzeniem lub troską. To wszystko.

Naturalna jest dla nas tylko i wyłącznie miłość bezwarunkowa i nicwięcej. Egoistyczna żądza jest wcześniej czy później przyczyną naszejniedoli. Tak mówią Wedy, tak mówią wszystkie wielkie systemy religijne,tak mówią myśliciele i filozofowie wszelakich kultur. Ja również siępod tym podpisuję, bo tego doświadczyłem. Gdy pożądałem – cierpiałem inie byłem szczęśliwy, gdy przestałem pożądać – przejrzałem na oczy izobaczyłem co to znaczy kochać i być szczęśliwym w każdych warunkach.Różnica jest ogromna.
Nie jestem masochistą, więc nie chcę pożądać i nie chcę cierpieć.Chcę prawdziwie kochać bez względu na cokolwiek i być szczęśliwymzawsze. Tego samego życzę każdemu.

Długość i intensywność naszej niedoli w tym materialnym świeceuzależniona jest tylko i wyłącznie od nas samych. Bóg jest zawszepełnym miłosierdzia ojcem i przyjacielem każdego bez wyjątku. Cały czascierpliwie czeka On, aż zwrócimy się w jego stroną i zaczniemy ponowniekochać tak jak On – wszystkich i każdego, bez żadnej przyczyny, bezżadnych warunków, bez żadnych granic i żadnych wyjątków. Dotarcie dobezwarunkowej miłości wewnątrz własnego serca oznacza ponownewkroczenie do wiecznej krainy mądrości i szczęścia.

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca i nie zanudziłeś się na śmierć, topewnie nie będziesz miał nic przeciwko temu aby rzucić jeszcze okiem nakilka cytatów, które zgodnie z moim odczuciem opisują PrawdziwąBezwarunkową Miłość.

Szczerze dziękuję Ci za uwagę.
Artur Jan Milicki; autor blogu URL=http://www.celzycia.comwww.CelZycia.com/URL


* * * * * * * * * * * * * * * *


“Kochaj Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszyswojej, i z całej siły swojej a bliźniego swego jak siebie samego” –Jezus Chrystus

“Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym” – Jan Paweł II

“Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy” – Autor: Honoriusz Balzac

“Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie” – Biblia Iz54.10

“Gdzie posiało się miłość, tam wzrasta radość” – Paweł z Tarsu

“Istota miłości polega na tym, że zakłada ona bezinteresowność, samąbezinteresowność i tylko bezinteresowność” – Gustaw Holoubek

“Kiedy kochamy, nie potrzebujemy wcale rozumieć, co się dziejewokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiekmoże przemienić się w wiatr” – Paulo Coelho

“Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości” – Paulo Coelho

“Mędrzec jest mędrkiem tylko dlatego, że kocha. Zaś głupiec jest głupcem, bo wydaje mu się, że miłość zrozumiał” – Paulo Coelho

“Miłość jest owocem, który dojrzewa w każdym czasie i jest w zasięgu każdej dłoni” – Matka Teresa z Kalkuty

“Miłość nie potępia – miłość oczyszcza i dźwiga” – Henryk Ibsen

“Miłość to akt nieustannego przebaczania, czułe spojrzenie, które wchodzi w nawyk” – Peter Ustinov

“Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać” – Erich Fromm

“Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkodusznacierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą.Przeciwko takim rzeczom nie istnieje żadne prawo” – Pismo Święte wPrzekładzie Nowego Świata, Gal 5:22,23

“Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia” – Stefan Wyszyński

“Nigdy, nigdy prawdziwa miłość nie umiera, Lecz i w ogień włożona, do kości przywiera” – Jan Kochanowski

“Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje” – Antoine de Saint-Exupéry

“Prawdziwa miłość powinna godzić się na przypadkowość drugiegoczłowieka, to jest na jego braki, granice i jego zasadnicząbezużyteczność; prawdziwa miłość nie powinna pretendować do rolizbawienia, lecz do roli relacji między ludźmi” – Simone de Beauvoir

“Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa” – William Shakespeare

“To miłość każe mi pamiętać, że tylko miłość czyni mnie świadomym” – Leonardo da Vinci

“To nie miłość jest ślepa, ale zazdrość” – Lawrence Durrell

“Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę – prawdą, przemoc – cierpieniem” – Mahatma Gandhi

“Życie jest snem, a miłość jego śnieniem” – Alfred de Musset
Kiedy kochasz to dusza nie śpi. Kiedy kochasz to wiesz, że żyjesz” – zespół Closterkeller, utwór Zaklęta w marmur

“Kiedy się kocha, wszystko dookoła nabiera coraz głębszego sensu” – Paulo Coelho

“Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie spieszyć się, być obecnym dla niego” – Hans Burki

“Kochające serce zawsze jest młode” – Przysłowie greckie

“Kochaj grzesznika, nienawidź grzech” – Augustyn z Hippony

“Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia” – Platon

“Zawsze, gdy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy” – Paulo Coelho
Licencja: Creative Commons
0 Ocena