Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego to niezwykle ważne elementy, które służą ochronie życia oraz mienia uczestników ruchu i użytkowników terenów, które przylegają do drogi. Komponenty te pozwalają na wizualne prowadzenie ruchu, ale także umożliwiają oznakowanie zmiany kierunku ruchu oraz robót drogowych.  

Data dodania: 2023-03-02

Wyświetleń: 362

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Elementy bezpieczeństwa ruchu – co do nich zaliczamy?

Kiedy stosujemy elementy bezpieczeństwa drogowego?

Elementy bezpieczeństwa drogowego stosowane są w celu:

  • wizualnego prowadzenia ruchu;
  • wskazania długości drogi;
  • oznaczania obiektów znajdujących na skraju drogi;
  • zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych;
  • informowania i ostrzegania kierujących;
  • zamykania dróg dla ruchu;
  • zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym;
  • prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym. 

Elementy bezpieczeństwa drogowego 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich to bierne elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, do których zaliczamy komponenty niewchodzące bezpośrednio w styczność z pojazdem w zdarzeniu drogowym tj. kolizja czy wypadek. Służą one tylko do organizacji i kierowania ruchem drogowym oraz do informowania kierowców o zagrożeniu na drodze.

Druga grupa to czynne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. To urządzenia, które wchodzą w bezpośredni kontakt z autem podczas zdarzeń w ruchu drogowym. Są one konstrukcyjnie przystosowane do kontaktu z pojazdem i mają minimalizować następstwa kolizji oraz wypadków.

Do biernych elementów bezpieczeństwa drogowego zaliczamy m.in. znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, osłony przeciwolśnieniowe. Natomiast czynne urządzenia bezpieczeństwa drogowe to ochronne bariery drogowe, osłony energochłonne, słupy znaków drogowych. 

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego – progi zwalniające

Najczęściej stosowane na polskich drogach elementy bezpieczeństwa drogowego to progi zwalniające, które zapewniają ograniczoną prędkość przejazdu 15-20 km/h. Są wykorzystywane jako efektywny sposób kontroli prędkości ruchu pojazdów. Podobną funkcję pełnią także progi podrzutowe, ale są rzadziej stosowane. Zapewniają ograniczoną prędkość przejeżdżania 8-10 km/h. Jednak mogą one być wykorzystane tylko, gdy występują fizyczne i techniczne ograniczenia prędkości pojazdów.

Często stosowane są również znaki drogowe poziome, które mogą występować samodzielnie lub w powiązaniu ze znakami pionowym. Podobnie jak znaki pionowe, mogą one prowadzić i segregować ruch, a także informować, ostrzegać, zakazywać lub nakazywać odpowiednie zachowanie kierowcy. W ruchu drogowym stosowane są też urządzenia osłaniające drogi oraz chroniące zwierzęta, płazy i gady w otoczeniu dróg. Do takich elementów zaliczamy ogrodzenia pasa drogowego, światła odblaskowe płoszące oraz urządzenia chroniące małe zwierzęta (gady i płazy).

Elementy bezpieczeństwa drogowego, jak sama nazwa wskazuje, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, kierowcom, pieszym, rowerzystom i osobom poruszającym się na jednośladach. Do takich urządzeń zaliczamy znaki poziome, pionowe, świetlną sygnalizację, progi zwalniające oraz bariery i słupki.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena