Zakup mieszkania to ogromna inwestycja, którą nie każdy może sfinansować ze zgromadzonych oszczędności. Powszechnym rozwiązaniem jest więc kredyt hipoteczny udzielany na nabycie wskazanej nieruchomości. Aby go uzyskać, trzeba spełnić szereg warunków, a jednym z nich jest wykupienie ubezpieczenia z cesją na bank. Co to jest i do czego służy? Wyjaśniamy!

Data dodania: 2021-11-23

Wyświetleń: 439

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank. Co to jest i do czego służy?

Czym jest cesja na bank w ubezpieczeniu nieruchomości?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe zaciągane nawet na kilkadziesiąt lat. Trudno przewidzieć, czy w tym czasie Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie pogorszeniu, przez co nie będziesz w stanie spłacić zadłużenia. W celu minimalizowania ryzyka banki wymagają zabezpieczenia w formie hipoteki oraz ubezpieczenia nieruchomości, która jest przedmiotem umowy kredytowej. Wierzycielem polisy musi być bank, dlatego w tym celu wykonuje się cesję. Jest to przeniesienie prawa do otrzymania odszkodowania z właściciela mieszkania na instytucję udzielającą kredytu. Oznacza to, że w razie wystąpienia szkody, cała kwota z ubezpieczenia zostanie przekazana bankowi.

Do czego służy cesja w ubezpieczeniu nieruchomości?

Cesja ubezpieczenia nieruchomości na kredyt nie jest obowiązkowa, ale bank ma prawo jej wymagać. Jest to jeden z warunków, jaki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na zakup mieszkania. To standardowa procedura, która jest formą zabezpieczenia wypłaconego kapitału. Gdyby nieruchomość uległa trwałemu uszkodzeniu wskutek pożaru czy zawalenia, przestanie mieć jakąkolwiek wartość. W takiej sytuacji bank nie będzie miał z czego wyegzekwować pozostałej kwoty kredytu, gdyby kredytobiorca przestał wywiązywać się z harmonogramu spłat.

Cesję przeprowadza się już na etapie wykupowania polisy. Jest to dokument, będący załącznikiem do umowy ubezpieczeniowej, który zawiera:

 • wskazanie nieruchomości,
  • dane banku,
  • wysokość kwoty cesji.

W dokumencie powinna się też znaleźć adnotacja o terminie wygaśnięcia cesji. Po spłacie kredytu hipotecznego przestanie ona obowiązywać, a właściciel mieszkania staje się beneficjentem ubezpieczenia nieruchomości.

Jakie ubezpieczenie nieruchomości wybrać?

Banki nie mogą narzucać konieczności skorzystania z konkretnej oferty polisy, ale mają prawo zdecydować o jej zakresie. Zwykle wystarczy podstawowy wariant ochrony, który obejmuje mury i elementy stałe konstrukcji budynku. Takie ubezpieczenie nieruchomości zapewnia ochronę na wypadek szkody spowodowanej:

 • pożarem,
  • zalaniem,
  • huraganem,
  • uderzeniem pioruna.

Banki rzadko wymagają wykupienia rozszerzonej polisy, ale można to zrobić we własnym zakresie. Standardowe ubezpieczenie nieruchomości może wówczas zostać rozbudowane o dodatkowe elementy, które chronią również wnętrze budynku i posiadane mienie ruchome. Należy przy tym pamiętać, że w razie wystąpienia szkody objętej rozszerzoną polisą, to bank otrzyma pełną kwotę wypłaconego odszkodowania. Istnieje jednak możliwość wykupienia odrębnego ubezpieczenia, wówczas beneficjentem polisy jest właściciel nieruchomości.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena