Innowacyjna metoda technologiczna, która pozwala usuwać nawet najtrudniejsze zabrudzenia z różnych powierzchni to czyszczenie suchym lodem. 

Data dodania: 2021-04-14

Wyświetleń: 410

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Czyszczenie suchym lodem - innowacyjna metoda usuwania zabrudzeń

Na początek powinno się wyjaśnić czym tak właściwie suchy lód jest. A jest nim dwutlenek węgla, znany jako CO2 w formie stałej. Określenie „suchy” dotyczy właściwości bezpośredniego odparowania, bez procesu topnienia. Proces ten to inaczej zjawisko sublimacji, lód przechodzi z fazy stałej w gazową, z pominięciem fazy ciekłej. Żeby uzyskać suchy lód, dwutlenek węgla w formie gazu jest skraplany pod ciśnieniem, a następnie poprzez szybkie rozprężenie przeniesiony w trwały stan skupienia. Powstaje w ten sposób czysty, biały, głęboko zmrożony CO2 – śnieg. Następnie śnieg zostaje sprasowany pod wysokim ciśnieniem do odpowiednich form – bloków, granulek. Suchy lód odparowuje bezpośrednio, bez procesu topnienia, czyli przechodzenia w stan ciekły. Dwutlenek węgla należy do nielicznych z gazów, które mogą występować z stanie stałym. Stopień zmrożenia suchego lodu przy ogrzewaniu wynosi -78,5°C (194,65K) do 0°C (273,15K) mniej więcej 640kJ/kg; stanowi to odpowiednik około 3-krotnego zmrożenia lodu tradycyjnego.

Suchy lód charakteryzuje się następującymi właściwościami: ma temperaturę około -78,5°C, waży około 700kg/m3, jest bezwonny, nietoksyczny, niepalny i ekologiczny. Wyróżnia go antybakteryjność, odparowywanie przy zderzeniu oraz przechodzi z lodu do gazu. Jego bardzo istotną zaletą jest fakt, iż po odparowaniu nie ma pozostałości, co nie jest możliwe przy odparowywaniu normalnego lodu powstającego z wody. Kiedy suchy lód zostaje poddany działaniu ciepła natychmiastowo przechodzi w formę gazu. Czyszczenie suchym lodem i nakierowanie strumienia na czyszczoną powierzchnię uwalnia granulki z dużą prędkością w odpowiedniej temperaturze.

Czyszczenie suchym lodem pozwala na otrzymanie efektów:

  • Kinetyczny – granulki suchego lodu wyrzucane są za pomocą sprężonego powietrza z prędkością dźwięku i w momencie zetknięcia z zabrudzeniem powodują jego rozkruszanie się i oderwanie
  • Termiczny – niska temperatura granulek suchego lodu sprawia że powłoka zabrudzenia staje się krucha i powoduje mikropęknięcia ułatwiające jej usuwanie
  • Sublimacja – kiedy suchy lód zderza się z powierzchnią sublimuje, zwiększa w ten sposób swoją objętość około 500 – 700 razy. Mikro wybuchy powodują odrywanie się zabrudzonych powierzchni

Wraz z gwałtownym uderzaniem granulek w powierzchnię powodowane jest jej bardzo szybkie i silne schłodzenie. Dochodzi do kruszenia się materiału przylegającego do powierzchni. W ten sposób następuje odrywanie się zanieczyszczeń od podłoża, do którego przywarły. Natomiast energia kinetyczna grudek suchego lodu podczas bombardowania powoduje, że natychmiast przechodzą one w stan gazowy. Prowadzi to do szybkiego i ekstremalnego powiększenia się objętości CO2. Grudki w zetknięciu z osadem rozsadzają go w mini eksplozjach. Suchy lód sublimuje przechodząc w stan gazowy, nie topnieje czyli nie przechodzi w stan ciekły. Może on natomiast przybierać stan stały, tak jak nieliczne gazy.

Natomiast najistotniejsze jest to,  że po odparowaniu nie ma żadnych pozostałości, tak jakby to było przy odparowaniu zwykłego lodu. Takie metody jak piaskowanie, niszczą powierzchnię. Powstałe odpady mieszają się z pozostałościami zanieczyszczenia i trzeba je utylizować. Dlatego też warto z tych dwóch metod czyszczenia zdecydować się na suchy lód. Warto wspomnieć że jest to proces ekologiczny, co również stanowi duży plus. Suchy lód posiada wiele zalet, które przeważają na jego korzyść w procesie czyszczenia różnych powierzchni.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena