Trójmiejski Park Krajobrazowy przyczynia się do ochrony występujących w nim gatunków rzadkich i zagrożonych. Omawiając tę jego funkcję, najpierw zajmę się organizmami osiadłymi, czyli roślinami i grzybami. Osobno natomiast napiszę o zwierzętach, które z powodu zdolności do aktywnego przemieszczania się wymagają nieco innych zabiegów ochronnych.

Data dodania: 2020-11-18

Wyświetleń: 772

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Co w trawie piszczy?

Jest chyba oczywiste, że aby chronić rzadkie i zagrożone gatunki roślin i grzybów należy przede wszystkim otoczyć ochroną ich naturalne stanowiska. Należy też utrzymywać populację na wystarczającym poziomie organizmów zdolnych do rozrodu. Koniecznie dodać jednak trzeba, że sama ochrona gatunkowa tu nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych, w których te chronione gatunki występują. Bowiem tylko w naturalnym otoczeniu mają one szansę utrzymywać się w dobrej kondycji i odpowiednim zdrowiu.

Dlatego pożądana jest ze wszech miar ochrona rezerwatowa stanowisk roślin i grzybów rzadkich i zagrożonych. Funkcję tę na szczęście spełniają utworzone w Parku rezerwaty przyrody, a kilka innych jest planowanych, w tym niektóre szczególnie dla tej funkcji. Ponadto chronione gatunki znalazły również azyl w niektórych z parkowych użytków ekologicznych, a także jeden z pomników przyrody powstał dla zachowania stanowiska cennych gatunków grzybów i porostów.

No dobrze, ale jakie to ciekawe gatunki roślin i grzybów występują w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym? Nie do końca je jeszcze poznano. Jednakże z tego co już naukowcom wiadomo widać, że flora i mikoflora Parku odznacza się znacznym bogactwem i obfituje w gatunki rzadkie i zagrożone.

Najlepiej poznana jest w Parku flora roślin naczyniowych. Wymienić tu można choćby poryblin kolczasty, roślinę wodną występującą w jeziorach lobeliowych, która jest największą osobliwością florystyczną TPK i ma tutaj swoje ostatnie stanowisko na południe od Bałtyku. Będą to także rośliny lądowe, jak rosiczka okrągłolistna, kosaciec syberyjski, turzyca bagienna, turówka wonna, niektóre występujące tu gatunki górskie czy podgórskie, a także wiele, wiele innych ciekawych gatunków roślin.

Mniej wiadomo w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym o roślinach zarodnikowych. Na pewno jednak rośnie tu kilka gatunków bardzo rzadkich mchów, obecne są też paprotniki i glony. Z grzybów mamy soplówkę jeżowatą (ściśle chronioną) i niektóre gatunki objęte ochroną częściową.

Na koniec warto może wspomnieć, że obecnie prowadzi się w naszym Parku systematyczne badania nad występowaniem w nim gatunków śluzowców. Te archaiczne, prastare organizmy były do niedawna zaliczane do grzybów, dziś wiemy jednak, że nie są z nimi zbyt blisko spokrewnione. Ich miejsce w systematyce jest niejasne. Cieszyć może ich bliższe poznawanie w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena