Wpływ działalności ludzkiej na obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stwarza czasem zagrożenia dla jego przyrody. Ale obecności człowieka w Parku nie da się uniknąć. Co więcej, przy zachowaniu odpowiednich warunków jest ona ze wszech miar pożądana.

Data dodania: 2020-11-21

Wyświetleń: 760

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dla człowieka, nie przeciw człowiekowi

Przyrodę bowiem chroni się dla człowieka, gdyż jest ona konieczna dla jego życia i gospodarowania. Nie wolno więc, pod pozorem ochrony, go od przyrody odgradzać. Byłoby to bowiem zabójcze dla niego i dla gospodarki.

Trójmiejski Park Krajobrazowy jest naturalnym terenem rekreacyjnym dla mieszkańców Trójmiasta i okolicznych miejscowości. Jest też w większości pokryty lasami gospodarczymi. Podejście do gospodarki leśnej jest obecnie bardziej ekologiczne, niż w poprzednich dekadach. A rekreacja dobrze by się odbywała w przeznaczonych do tego miejscach lasu, i na ścieżkach specjalnie w nim wybudowanych.

Dobrze by było także (dla zwierzyny) ograniczyć obecność w lesie wałęsającego się po nim kota i psa. A osoby zbierające grzyby i jagody powinny postarać się o wiedzę, jak z punktu widzenia ochrony przyrody robić to prawidłowo.

Z myślą o ludziach i ich rekreacji wyznaczono w Parku wiele tras turystycznych pieszych i rowerowych. Na niektórych z nich znajdują się atrakcyjne miejsca widokowe. Omówienie tych tras można znaleźć na stronie internetowej TPK. Nie zapomniano też o edukacji. Obecnie mamy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym trzy ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: „Dolina Samborowo”, „Oliwskie Doliny” i „Sopockim szlakiem”. One są także szczegółowo opisane na parkowej stronie i w folderach informacyjnych, a także w specjalnych przewodnikach, niestety bardzo trudno już dzisiaj dostępnych.

Edukacja ekologiczna jest w Parku traktowana bardzo poważnie. Tym bardziej, że jego tereny są częścią Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Oliwsko-Darżlubskie, mającego właśnie edukacyjny charakter.

Gdy mowa o obecności człowieka w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, nie należy zapominać o przeszłości. Park chroni bowiem nie tylko przyrodę, ale i wcale pokaźne dziedzictwo kulturowe. Mamy w nim wiele zabytków archeologicznych, jak ślady osadnictwa od okresu neolitu i starożytne cmentarzyska.

Niewątpliwie warte ochrony są i zabytki zabudowy z późniejszych okresów historycznych, z których wiele się zachowało. Wraz z unikalną w skali europejskiej przyrodą stanowią wystarczający powód, dla którego warto wybrać się do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. I to nawet nie raz...

Licencja: Creative Commons
0 Ocena