Uszlachetnianie czynne to bardzo pomocna procedura, dzięki niej możesz dokonać naprawy lub montażu a po jej zakończeniu dostać zwrot zabezpieczenia, czyli zwrot należności celnych.

Data dodania: 2018-09-10

Wyświetleń: 640

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kilka słów o uszlachetnianiu.
 
 
Procedura uszlachetniania czynnego polega na naprawie lub montażu towarów na terenie Unii Europejskiej, przy czym towar został nadesłany spoza granic Wspólnoty. Procedura jest bardzo korzystna, na jej podstawie zabezpiecza się należności celne a po wywiezieniu gotowych towarów, należności te są zwracane.
 
 
info-produty celne
 
 
Kontrola urzędu.
 
 
Nad prawidłowym przebiegiem całej procedury „czuwa" urząd kontrolny. Osoba ubiegająca się o procedurę wnioskuje o to. Urząd kontrolny może w każdej chwili sprawdzić, jak przebiega cała procedura. Osoba, która uzyskała pozwolenie na stosowanie tej procedury, na każde żądanie urzędu, jest zobowiązania do przedstawienia wszystkich dokumentów.
 
 
 
 
 
Gdańsk i Elbląg niby tak daleko, a jednak tak blisko.
 
 
 
 
 
Zakładając, że siedziba firmy znajduje się w Gdańsku, natomiast cały proces uszlachetniania ma odbyć się w Elblągu to jaki powinien być urząd kontrolny? W tym miejscu warto pamiętać, że placówki służby celnej są i w Gdańsku i w Elblągu. Odpowiedź wydaje się nieco zaskakująca, jak odnajdujemy na rzetelnych stronach, tam, gdzie jest skompresowana wiedza celna, że urzędem kontrolnym może być placówka w Gdańsku. Zaskakujące jest to, że w tym właśnie miejscu nie jest przeprowadzany cały proces, a znajdują się tu jedynie siedziba i księgowość.
 
 
informacja celna
 
 
Spróbuj i ty.
 
 
 
 
 
Procedura uszlachetniania czynnego jest to ciekaw i bardzo pomocne narzędzie w rękach zdolnego logistyka. Narzędzie to nie zawsze jest w pełni wykorzystywane, co jest smutne. Bardzo korzystne jest to, że przedsiębiorcy co prawda zabezpieczają wysokość należności celnych, jednakże po zakończeniu całej procedury odzyskują całe środki.
 
 
 
 
 
 
Licencja: Creative Commons
0 Ocena