Istotnym elementem w łańcuchu dostaw towarów przesyłanych z krajów znajdujących się poza Unią Europejską jest procedura tranzytu. Dzięki tej procedurze można przewozić towary z granicy do urzędów celnych znajdujących się wewnątrz Wspólnoty.

Data dodania: 2018-11-24

Wyświetleń: 727

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Co to jest tranzyt w rozumieniu przepisów celnych?

Procedura tranzytu (zwana także przekazem celnym) polega na przewozie towarów pod dozorem celnym. Najprościej rzecz ujmując, wygląda to tak:


Jeżeli sprowadzamy towar do Unii Europejskiej, w większości przypadków musimy zapłacić należności celno-podatkowe. Logiczne wydawałoby się, aby te należności płacić na granicy. Niestety z przyczyn logistycznych jest to utrudnione. Problemem byłyby kolejki interesantów, czasami do zgłoszeń celnych potrzebne są inne dokumenty wymagające czasu. Dlatego, aby ułatwić proces odprawy celnej, przesyła się towar do urzędu celnego wewnętrznego. Właśnie ta operacja nazywa się tranzytem.


Kontrola tranzytu przez organy celne.


info-produkty celne


Administracja celna wyraża zgodę na taką procedurę, ale żąda zabezpieczeń. Jest to jak najbardziej logiczne, gdyż zabezpiecza się w ten sposób przed próbą niezapłacenia należności celnych. Osoba przepuszczona przez granicę mogłaby nie pojawić się w urzędzie wewnętrznym. Dlatego organy te stosują zabezpieczenia.


Jakie najczęściej zabezpieczenia stosują funkcjonariusze celni?


Do głównych zabezpieczeń należą:
 

  • Zabezpieczenie na wysokość należności celnych, jakie byłyby do zapłacenia na granicy.
  • Wskazanie urzędu celnego wewnętrznego
  • Dodatkowe zabezpieczenia w formie plomby zakładanej na towar lub środek transportu
  • Termin, w którym należy przedstawić towar w urzędzie celnym wewnętrznym.Zmiany czasu.
informacja celna


Jak wspomniano wyżej, czas jest jedną z form zabezpieczenia organów celnych.


Najczęściej oscyluje on w okolicach tygodnia, w niektórych przypadkach sięga dwóch tygodni.


Kto decyduje, kiedy należy przedstawić towar w urzędzie celnym wewnętrznym?


Zasadniczo odbywa się to na dwa sposoby:
 

  • Po pierwsze w zwykłej procedurze decyduje o tym funkcjonariusz celny.
  • W procedurze uproszczonej w zgłoszenie wpisuje agent celny lub pracownik firmy, natomiast, jeżeli system celny nie ma zastrzeżeń, to ten termin zostaje. Termin ten wynosił nie więcej niż siedem dni.Od 20 listopada 2018 roku termin ten uległ zmianie. Obecnie w procedurze uproszczonej może on liczyć nawet dwa tygodnie.

Morze możliwości.

Sprawa wydaje się błaha, jednakże zmiana ta może pozytywnie wpłynąć na działalność przedsiębiorstw. Dzięki takiej zmianie można kumulować kilka przesyłek za jednym razem, co powinno zmniejszyć ich koszty. Informacja celna dostępna na rzetelnych stronach pozwala usprawniać działania logistyczne. Warto szukać rozwiązań na temat odpraw celnych, aby maksymalnie wykorzystać dostępne przepisy, skompresowana wiedza celna z pewnością ułatwi odszukanie wartościowych procedur.


 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena