Korzystanie z wypożyczalni samochodów, zarówno osobowych, jak i dostawczych w ostatnim czasie pozyskuje coraz szersze grono zwolenników.

Data dodania: 2018-04-30

Wyświetleń: 597

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kolizja bądź wypadek wypożyczonym samochodem

Często wypożyczamy auto podczas urlopu, podróży służbowych czy podczas przewożenia towarów bądź ładunków.
Zanim jednak skorzystamy z takich usług to pamiętajmy o kilku istotnych rzeczach i zasadach, by nie narażać się na niepotrzebne koszty. Pierwszą z nich są umiejętności i doświadczenia kierowcy, który musi czuć się na siłach, żeby prowadzić nie swój samochód. Ponadto korzystanie z wypożyczalni wtedy staje się opłacalne, kiedy podróżują nim więcej niż 2 osoby. Wypożyczenie auta sprawia, że nie jesteśmy wtedy uzależnieni od masowych środków komunikacji publicznej. Pozwala nam to przede wszystkim zaoszczędzić czas oraz w sposób dynamiczny planować swoją podróż. Jest to idealna alternatywa na kilkudniowe wyjazdy, gdy chcemy zobaczyć wiele miejsc oraz wakacyjne wycieczki w celach krajoznawczych.

Podpisanie umowy
Podstawową zasadą przy podpisywaniu wszelkich umów, jest jej dokładne przeczytanie. Zanim złożymy ostateczny podpis, warto przeanalizować ogólne warunki najmu. Często wydaje się że wszystko jest jasne i oczywiste. Jednak szczególnie powinny nas zainteresować paragrafy, które dotyczą ograniczeń w korzystaniu z auta oraz opłat, które będziemy musieli ponieść w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Można również skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia na skutek  ewentualnej szkody wyrządzonej z naszej winy. Pamiętajmy jednak, że ubezpieczenie to nie pokryje kradzieży samochody oraz gdy uciekniemy w miejsca wypadku, złożymy nieprawdziwe oświadczenie bądź w momencie wypadku będziemy pod wpływem alkoholu, narkotyków.

Przy podpisaniu umowy najmu należy okazać dwa dowody tożsamości (prawo jazdy oraz dowód osobisty lub paszport). Jeśli wypożyczamy samochód na firmę należy okazać prawo jazdy, dowód lub paszport osoby upoważnionej do reprezentowania danej firmy oraz odpis z KRS. Dodatkowo konieczna będzie karta kredytowa, przy pomocy której dokonamy wpłaty kaucji  zabezpieczającej ewentualne roszczenia wobec najemcy. W ten sposób blokowane są na naszym koncie środki do czasu zwrotu auta.
Pamiętajmy, że w momencie wypożyczenia, auto otrzymujemy z pełnym bakiem i takie również mamy obowiązek oddać. Ponadto teoretycznie samochód powinien być sprawny technicznie, bez jakichkolwiek uszkodzeń czy awarii. Jeżeli tego nie dopilnujemy, możemy zostać zmuszeni do poniesienia odpowiedzialności za poniesione szkody.

Kolizja lub wypadek
W przypadku, gdy dochodzi do kolizji lub wypadku wypożyczonym samochodem, na miejsce zdarzenia powinniśmy wezwać policję. Ponadto możliwie szybko należy zgłosić to w wypożyczalni. Całą odpowiedzialność za zaistniałą szkodę ponosi sprawca. Gdy sprawcą zdarzenia jest inny kierowca, wtedy szkoda zostanie pokryta z jego ubezpieczenia a odszkodowanie obciąży polisę właściciela samochodu.
W przypadku, gdy z naszej winy dochodzi do zdarzenia, to my zostaniemy obciążeni kosztami. Podobnie postępuje się na skutek zdarzenia losowego.
Pamiętajmy, że jest kilka sytuacji, w których za winę odpowiada wyłącznie kierowca.
Jeśli do wypadku doprowadziła osoba pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających albo zbiegła z miejsca wypadku bądź nie miała uprawnień do prowadzenia pojazdu, wtedy zakład ubezpieczeniowy będzie domagał się zwrotu odszkodowania. Określa się to mianem regresu ubezpieczeniowego.

Kary umowne
W przypadku, lekceważenia punktów umowy, wypożyczalnia ma prawo do nałożenia na najemcy kar umownych.
Pamiętajmy, że koszty zdarzenia drogowego pokrywane są z ubezpieczenia OC sprawcy. Decydując się na korzystanie z usług wypożyczalni warto wybierać takie, które oferują ubezpieczenie drogowe w cenie wynajmu oraz ubezpieczenie AC, które pokrywa koszty uszkodzenia bądź zniszczenia wynajętego samochodu.

Licencja: Creative Commons