Przedsiębiorca prowadząc działalność wyznacza sobie cele, które chce zrealizować. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest dysponowanie pełną wiedzą na temat własnej firmy.

Data dodania: 2017-12-27

Wyświetleń: 1580

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na czym polega controlling

W przypadku niewielkich działalności jest to stosunkowo proste, jednak duże przedsiębiorstwa wymagają opracowania systemu zarządzania, który wesprze proces podejmowania decyzji. W tym celu niezbędne jest zastosowanie controllingu.

Na czym polega controlling?

Jest to zaawansowany system sterowania przedsiębiorstwem. Aby jasno przedstawić jego funkcjonowanie, konieczne jest rozpatrzenie tego pojęcia w kilku aspektach.

Pierwszym z nich jest planowanie. Controlling polega tutaj na sprawdzeniu aktualnego stanu firmy. Weryfikacji poddaje się składniki bilansu, wydajność produkcyjną, a także przychody i rozchody działalności. Na podstawie tych danych można z kolei opracować plan dalszego działania, a także określić cele, które będziemy w stanie osiągnąć.

Kolejno należy wziąć pod uwagę controlling jako narzędzie do sterowania. Dzięki takiemu zastosowaniu będziemy w stanie sprawdzić czy sprzedaż produktów i usług jest opłacalna, jakie zyski przynosi itp. Polega ono bowiem na gromadzeniu i weryfikacji danych wpływających na potencjał ekonomiczny firmy. Celem sterowania będzie zatem maksymalizacja zysków i minimalizacja kosztów poprzez optymalizowanie wydatków.

Następną kwestią nad którą należy rozważyć controlling jest nadzór. Stosując się do tego podpunktu, przedsiębiorcy starają się wyszukać słabe strony przedsiębiorstwa, które zwiększają wydatki firmy, przy jednoczesnym ograniczeniu jej rozwoju. To ujęcie controllingu jest niezwykle istotne, gdyż wcześnie wykryte zagrożenia i nieprawidłowości pozwolą zniwelować przyszłe problemy.

Ostatnim kontekstem controllingu jest kontrola. Polega ona na weryfikacji wcześniejszych planów z osiągnięciami przedsiębiorstwa. Za ich pomocą przedsiębiorca będzie mógł określić wszelkie nieprawidłowości łącznie z ich przyczynami. Wnioski w ten sposób uzyskane pomogą w przyszłości uniknąć niepożądanych sytuacji oraz zoptymalizować działalność firmy.

Controlling możemy podzielić ze względu na szczeble zarządzania na controlling operacyjny i strategiczny, z uwagi na zakres działania na controlling kompleksowy, produkcyjno-finansowy i finansowy, a także pod względem obszaru funkcyjnego na controlling zaopatrzeniowy, produkcyjny, sprzedaży, badań i rozwoju, finansowy, inwestycji, projektów, personalny marketingu, jakości oraz eco-controlling.

Czy warto go zastosować?

Jest to doskonałe narzędzie zwłaszcza dla nowoczesnej firmy. Pozwala na łatwe planowanie dalszej działalności i przewidywanie skutków poszczególnych rozwiązań. Zapewnia on także firmie elastyczność oraz koordynację jej działalności.

Przedsiębiorcy, którzy nie czują się na siłach, aby samodzielnie poprowadzić controlling dla swojej firmy mogą w tym celu zwrócić się do specjalistów. Usługi tego typu mogą prowadzone być systematycznie, jak i doraźnie jeżeli wystąpi taka potrzeba.
 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena