Mimo wielu badań mówiących o tym, że zaledwie 3 % kierowców rozmawia przez telefon podczas jazdy niegodnie z przepisami - ponad 30 % kierowców przyznaje się, że używa telefonu komórkowego, prowadząc auto. Niestety jeśli w takiej sytuacji dojdzie do kolizji, spodziewać mogą się nie tylko mandatu.

Data dodania: 2017-05-25

Wyświetleń: 923

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Mandat? Punkty? To nie wszystko Jakie skutki może jeszcze przynieść rozmowa przez telefon podczas jazdy?

Bardziej przykre skutki kierowcy odczują ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.Kierując pojazdem nie możemy używać telefonu który wymaga od nas trzymania słuchawki w ręku. Takie działanie dekoncentruje kierowcę i powoduje niebezpieczeństwo na drodze. Za złamanie tego zakazu możemy otrzymać mandat karny w wysokości 200 zł oraz do pięciu punktów karnych, jednak to dopiero początek.

Jeśli rozmowa przez telefon komórkowy będzie miała istotny wpływ na przebieg wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe posiada prawo do pomniejszenia odszkodowania za zarejestrowany pojazd z tytułu odpowiedzialności cywilnej art. 362 Kodeksu cywilnego


Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. " KC art. 362

Przedtem jednak, zanim dojdzie do obniżenia odszkodowania – Towarzystwo ma obowiązek udowodnienia, że powstała szkoda wynikała ze świadomego zaniedbania sprawcy. Każdy uczestnik szkody posiada jednak prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela, jednocześnie kierując sprawę do sądu.

Przyczynienie do szkody w Autocasco?

Troszkę inaczej wygląda sytuacja w takim wypadku jak polisa Auto Casco. Aby można było mówić o przyczynieniu do szkody, w ogólnych warunkach umowy musi znaleźć się specjalna adnotacja. Warto zwrócić na to uwagę, kiedy kupujemy pełen pakiet ubezpieczenia (OC i AC). Nie musi widnieć tam specyficzna informacja o używaniu aparatu telefonicznego, jednak wystarczy wzmianka o przyczynieniu się do powstania szkody, w takim wypadku i ubezpieczenie AC zostanie odpowiednio do powstałej sytuacji zmniejszone

Poza przyczynieniem się do szkody, Towarzystwo może całkowicie odmówić wypłaty odszkodowania, powołując się nie rażące niedbalstwo. Warto zaznaczyć, że wzmianka o niedbalstwie w OWU znajduje się u każdego ubezpieczyciela, jednak i w tym wypadku obowiązek udowodnienia swojego stanowiska widnieje na towarzystwie ubezpieczeniowym, co w praktyce czynie to bardzo skomplikowane.

Reasumując : Decydując się na rozwiązanie jak polisa AC warto dokładnie  przeczytać umowę, oraz zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy pod kątem wykluczeń odpowiedzialności. Co prawda ważne jest aby zakupić tanie ubezpieczenie komunikacyjne,  jednak równie ważne są dodatkowe obostrzenia i koszty ponoszone przez właściciela auta (jak na przykład amortyzacja części, lub franszyzy redukcyjne)

Licencja: Creative Commons
0 Ocena