Profil Użytkownika

Rejestracja samochodu, który nabyliśmy w trakcie licytacji komorniczej a brak dowodu rejestracyjnego

Rejestracja samochodu, który nabyliśmy w trakcie licytacji komorniczej a brak dowodu rejestracyjnego

7 Grudnia 2011 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny ważny wyrok, dla posiadaczy samochodu, zakupionego drodze licytacji komorniczej.  Wydział nie może odmówić dopuszczenia pojazdu, z powodu braku dowodu rejestracyjnego, nawet jeżeli nie został wydany właścicielowi pojazdu, wraz z zakupionym pojazdem (sygn. akt I OSK 28/11,)