7 Grudnia 2011 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny ważny wyrok, dla posiadaczy samochodu, zakupionego drodze licytacji komorniczej.  Wydział nie może odmówić dopuszczenia pojazdu, z powodu braku dowodu rejestracyjnego, nawet jeżeli nie został wydany właścicielowi pojazdu, wraz z zakupionym pojazdem (sygn. akt I OSK 28/11,)

Data dodania: 2017-06-12

Wyświetleń: 1774

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rejestracja samochodu, który nabyliśmy w trakcie licytacji komorniczej a brak dowodu rejestracyjnego

7 Grudnia 2011 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał bardzo ważny ważny wyrok, dla każdego posiadacza samochodu, który zakupił go w drodze licytacji komorniczej. Powołując się na w/w wyrok – W sytuacji próby rejestracji takowego pojazdu, Wydział komunikacji nie ma prawa odmówić nam dopuszczenia pojazdu, z powodu nieprzedłożenia dowodu rejestracyjnego, nawet jeżeli takowy nie został wydany właścicielowi pojazdu, wraz z zakupionym pojazdem (sygn. akt I OSK 28/11,)

Z uzasadnienia sądy wynikało, że właściciel próbujący zarejestrować pojazd przedłożył poświadczenie wystawione przez komornika o nabyciu samochodu w drodze licytacji, jednak do wniosku o rejestrację pojazdu nie został załączony dowód rejestracyjny

Fakt ten wynika z sytuacji, że dłużnik w momencie zajęcia pojazdu nie posiadał do niego tablic, oraz dowodu rejestracyjnego, nie było wiadome również, czy pojazd został wcześniej zarejestrowany za granicą

Mimo prób odwołania się od wyroku, stanowisko sądu zostało również poparte wyrokiem sądu drugiej instancji,

Właściciel złożył również skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mimo iż organy jednogłośnie stwierdziły, że rejestracje pojazdu dokonuje się na podstawie przedłożonego przez właściciela dowodu rejestracyjnego, pod warunkiem, że samochód był wcześniej zarejestrowany, NSA stwierdził również, że sytuacja takowa odnosi się do sytuacji typowych, gdzie z reguły dochodzi do umownego nabycia samochodu

Wg. NSA zarejestrowanie samochodu nabytego w trakcie licytacji publicznej nie jest jednak sytuacją typową. Zakup samochodu w trakcie licytacji co prawda nie zwalnia z ogólnych wymogów prawnych dotyczących wymaganej dokumentacji do rejestracji, jednakże specyfika takiej czynności wymaga wyjątkowego podejścia do tych przepisów

Z racji że komornik nie przekazał nabywcy dowodu rejestracyjnego , ponieważ dłużnik takowymi nie dysponował – NSA orzekło że jedynie brak dowodu rejestracyjnego auta nie jest czynnikiem uniemożliwiającym rejestracje

Powyższy wyrok ma istotne znaczenie dla wszystkich posiadaczy pojazdów, którzy zakupili je w trakcie licytacji komorniczej. Zgodnie w nim wydział komunikacji nie ma prawa odmówić rejestracji auta, jeżeli nie przedłożono dowodu rejestracyjnego, ponieważ takowy nie został nam przekazany przez komornika wraz z zakupionym autem. Jest to również odstąpienie od ogólnych przepisów mówiących , że do rejestracji pojazdu niezbędny jest dowód rejestracyjny

Licencja: Creative Commons
0 Ocena