Produkujesz kosmetyki? Sprawdź, jakie są Twoje obowiązki!

Data dodania: 2017-03-23

Wyświetleń: 582

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Produkty kosmetyczne ze względu na kontakt z ciałem człowieka podlegają ścisłym przepisom prawnym. Na terenie Unii Europejskiej obowiązki producenta reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1223/2009 z dn. 30 listopada 2009 roku.

Przed wprowadzeniem kosmetyku na rynek ustanawia się osobę odpowiedzialną za zgodność produktu z przepisami prawa. Zazwyczaj osobą ponoszącą odpowiedzialność jest producent produktów (firma). Osoba odpowiedzialna gwarantuje, że spełniła wszystkie obowiązki regulowane przez Rozporządzenie.

Do tych obowiązków należą:

  1. Zapewnienie zgodności z przepisami prawa; rozporządzenie szczegółowo porusza kwestię składu kosmetyków i substancji zakazanych, m. in.: pochodzących z ciała ludzkiego, rakotwórczych, mutagennych, promieniotwórczych, działających szkodliwie na rozrodczość. W składzie nie mogą znajdować się również: narkotyki, antybiotyki i niektóre wyciągi z roślin.
  2. Wykonanie oceny bezpieczeństwa kosmetyku, która zawiera: ocenę składu, ocenę toksykologiczną, ocenę narażenia, ocenę ryzyka dla składników kosmetyku, ocenę czystości mikrobiologicznej. Końcowym etapem jest raport bezpieczeństwa kosmetyku. Ocena bezpieczeństwa kosmetyku ma na celu sprawdzenie, czy kosmetyk nie będzie zagrażał życiu i zdrowiu konsumentów. Produkt dopuszczony do obrotu musi być w pełni bezpieczny.
  3. Zgłoszenie kosmetyku do Cosmetic Products Information Portal – Portalu do zgłaszania produktów kosmetycznych.
  4. Prawidłowe oznakowanie produktów – na opakowaniu powinny znajdować się informacje dotyczące: składu kosmetyków, termin ważności, ilość produktu, dane producenta, numer partii, środki ostrożności, funkcja kosmetyku.

Niezastosowanie się do Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) grozi sankcjami prawnymi.

Licencja: Creative Commons