Elektronika na stałe zagościła już w naszej codzienności, często nie odczuwamy jej obecności i nie zdajemy sobie sprawy jak skomplikowane są wykorzystywane przez nas na co dzień narzędzia. 

Data dodania: 2017-01-31

Wyświetleń: 662

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Mimo że z dobrodziejstw elektroniki korzystamy praktycznie w każdym aspekcie naszego życia, często nie mamy pojęcie z czego składają się konkretne urządzenia. Nawet jeśli jesteśmy kompletnymi laikami w tej dziedzinie, warto znać przynajmniej kilka najważniejszych elementów elektronicznych z których składa się otaczający nas świat.

Podstawowy podział elementów elektronicznych wyróżnia dwie ich grupy:

  • Elementy czynne (aktywne)

Są to części które wzmacniają lub zmieniają sygnał elektryczny. Można więc je określić jako przetworniki energii, które aktywnie przekształcają sygnał ze źródła energii na siłę elektromechaniczną – czyli czynnik powodujący przepływ prądu w obwodzie elektrycznym.

  • Elementy bierne (pasywne)

Elementy które generują straty energii elektrycznej, nie są źródłem energii a magazynują ją.

Najpopularniejsze elementy czynne

Lampa elektronowa – Może służyć do wzmacniania, generowania lub przekształcania sygnału elektrycznego. Składa się z elektrod umieszczonych w bańce z wypompowanym powietrzem lub wypełnioną gazem pod niewielkim ciśnieniem w których elektrony i jony poruszają się między elektrodami lampy.

Trioda – Prosta lampa służąca do wzmacniania sygnałów elektrycznych. Składa się z anody, katody i siatki. Umożliwia sterowanie przepływem elektronów między anodą i katodą a zarazem sterowaniem napięciem na siatce.

Półprzewodniki – To substancje, najczęściej krystaliczne których przewodnictwo elektryczne może być zmieniane w szerokim zakresie.

Dioda – Jest elementem dwuzaciskowym, najczęściej wykonanym z półprzewodnika jakim jest krzem. Przewodzi prąd w sposób niesymetryczny, czyli bardziej w jedną stronę niż w drugą.

Dioda świecąca LED – Jest to przyrząd zaliczany do optoelektronicznych, czyli taki który emituje promienie w zakresie światła widzialnego, poczerwieni czy też ultrafioletu.

Układ scalony – To mały układ składający się z kilku do nawet wielu milionów podstawowych elementów elektronicznych.

Najpopularniejsze elementy bierne

Rezystor(opornik) – To najprostszy element obwodu elektronicznego. Jego zadanie to ograniczenie prądu w nim płynącego. Spadek prądu w rezystorze jest wprost proporcjonalny do prądu przez niego płynącego. 

Kondensator – Jest elementem elektronicznym, najprostszym obok kondensatora, składa się z dwóch płytek oddzielonych izolatorem, po podłączeniu źródła prądu stałego do płytek kondensatora w całym obwodzie popłynie prąd.

Cewka indukcyjna – Na ogół izolowany drut zwinięty w spiralę, może mieć rdzeń z materiału ferromagnetycznego – czyli takiego który wykazuje samoistne, spontaniczne namagnetyzowanie.

Przekaźnik – Jego główną składową jest elektromagnes, urządzenie, w którym przepływ prądu powoduje zamykanie i otwieranie styków. Reaguje na zmianę napięcia, natężenia, ciśnienia czy temperatury tak że po przekroczeniu ustalonej wartości zmienia sygnał wyjściowy, ważne, że dzieje się to skokowo, najczęściej z włącz na wyłącz lub odwrotnie.

Licencja: Creative Commons