Co jakiś czas należy przeprowadzać pomiary elektrowni fotowoltaicznej, aby wyeliminować mniej lub bardziej widoczne awarie.

Data dodania: 2016-06-25

Wyświetleń: 1149

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Rodzaj awarii, które można wykryć dzięki prawidłowym pomiarom elektrowni fotowoltaicznej

Z projektowaniem elektrowni fotowoltaicznej jest trochę tak, jak z szyciem ubrania na miarę. Ubranie  musi być dostosowany do rozmiarów i budowy fizycznej danego klienta. Natomiast przy projektowaniu elektrowni fotowoltaicznej trzeba brać pod uwagę rodzaj i położenie terenu, na którym ma być zlokalizowana.

Najważniejsze są takie parametry jak nasłonecznienie oraz wielkość terenu, na którym można będzie rozmieścić panele słoneczne. Dalszy projekt musi być dostosowany właśnie do tych wielkości. Na jego podstawie określa się wydajność elektrowni fotowoltaicznej – czyli ile prądu  będzie ona generować w konkretnych warunkach nasłonecznienia.

Chociaż obiekty tego typu  przez większość czasu nie wymagają codziennej obsługi, to jednak co jakiś czas należy przeprowadzać pomiary elektrowni fotowoltaicznej, aby wyeliminować mniej lub bardziej widoczne awarie. Zaniedbania w tym względzie mogą spowodować dalsze uszkodzenia, szczególnie jeśli chodzi o panele słoneczne, co skutkuje spadkiem wydajności instalacji w stosunku do zakładanych w projekcie wartości.

Na liście pomiarów elektrowni fotowoltaicznej znajdą się przede wszystkim panele słoneczne. Każdy panel składa się z drobnych ogniw. Każde z nich pochłania pewną ilość światła słonecznego, aby je za przetworzyć na prąd elektryczny. Niestety pojedyncze ogniwa, na skutek wad technologicznych, uszkodzeń fizycznych lub nawet nadmiernego zacienienia mogą, zamiast wytwarzać prąd, zbytnio się nagrzewać. Powstają wówczas tzw. Hot-spoty (gorące punkty).

Cały układ paneli PV działa w połączeniu szeregowym i wada jednego ogniwa może wpływać negatywnie na pracę kolejnych, a nawet prowadzić do ich uszkodzeń. Aby to wykryć, trzeba zmierzyć natężenie promieniowania słonecznego (W/m2) oraz temperaturę powierzchni na modułach fotowoltaicznych. Służą do tego kamery termowizyjne, pyranometry lub specjalne zestawy pomiarowe.

Poza panelami słonecznymi,  istotna jest prawidłowa praca całego układu elektrycznego powiązana z wytwarzaniem prądu stałego i zmiennego. Każdy z takich obszarów ma zaprojektowany odpowiedni przedział dopuszczalnych wielkości, zależny od wielkości elektrowni słonecznej. Zarówno dla prądu stałego, jak i zmiennego mierzy się napięcie (w Voltach) jak i natężenie (w amperach), po to by sprawdzić czy mieszczą się w dopuszczalnych zakresach. Jest to istotne z punktu widzenia BHP i zagrożenia pożarem.
 

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena